Teléfono: 698124611 e-mail : agat@atenciontemprana.com
Slide background

Aberta a todos os profesionais relacionados co desenvolvemento infantil de 0 a 6 anos

Slide background

Práctica centrada nas familias e nos contornos naturais da vida dos nenos/as

Slide background

Formación continua e investigación, cursos, encontros, seminarios e xornadas

Slide background

Colaboración coas administracións públicas, entidades de iniciativa social e recursos privados


Interdisciplinariedade

Aberta a todos os profesionais relacionados co desenvolvemento infantil de 0 a 6 anos

Alta cualificación

Formación continua e investigación, cursos, encontros, seminarios e xornadas...

Proximidade

Práctica centrada nas familias e nos contornos naturais da vida dos nenos/as

Coordinación

Colaboración coas administracións públicas, entidades de iniciativa social e recursos privados


Blog

ATENCIÓN TEMPERÁ E DEPENDENCIA – NOVA NORMATIVA

INTENSIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN TEMPRANA PARA LOS NIÑOS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 104 Viernes 1 de mayo de 2015 Sec. I. Pág. 38039 En su virtud, a propuesta del Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, deacuerdo con el Consejo de Estado y previa d
Seguir Lendo →

CURSO PSICOMOTRICIDADE – INICIO 8 MAIO

CURSO DE FORMACIÓN “Técnicas e recursos relacionais para a práctica da Psicomotricidade en Atención Temperá” IV edición Xoana BALADO “Unha relación enriquecida facilita o desenvolvemento dos procesos de atención mutua, que preceden á consolidación de canles de comunicación doados e eficaces que sust
Seguir Lendo →

Voltar arriba

TEXTO INTEGRO - PROTOCOLO

Texto integro do protocolo de coordinación, intervención e derivación

Voltar arriba

Noticias


Voltar arriba