Documentación convocatoria 2019

ORDE do 25 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019.

Descargar PDF

EXTRACTO da Orde do 25 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos marco da Rede galega de atención temperá, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento BS700A).

Descargar PDF

ANEXOS – 2019

ANEXO I

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV

ANEXO V

ANEXO VI

 

CONVOCATORIA – 2018

EXTRACTO da Orde do 27 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos de atención temperá no marco da Rede galega de atención temperá, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento BS700A).

O diario oficial de Galicia DOG, recolle hoxe a convocatoria de subvencións a Concellos para a prestacion de servicios de atención temperá

A cuantía total é de 1.388.545 € en dous programas

O prazo temporal de financiación vai dende Novembro 2017 ata Outubro 2017 – 12 meses posibles en total

Subvenciónase 1 equipo de atención temperá interdisciplinario, formado por persoal propio ou concertado con entidades de iniciativa social

A cuantía é:

  • ata 8.100 €/mes para concellos individuais maiores de 10.000 hab.
  • ata 10.000 €/mes  para agrupacións, mancomunidades ou consorcios

 

Pódese consultar a Orde aquí AnuncioG0425-030418-0008_gl

OUTROS MODELOS