Bolsa de traballo

PSICÓLOGA/PEDAGOGA/PSICOPEDAGOGA PARA ATENCIÓN TEMPERÁ NA UDIAF DEZA

A Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT) precisa para a Unidade de Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar do Deza, servicio social comunitario específico radicado en Lalín, e integrado na Rede Galega de Atención Temperá financiado pola Xunta de Galicia un/unha PSICÓLOGA/PEDAGOGA/PSICOPEDAGOGA Valórase: Formación e/ou experiencia previas en atención temperá, psicomotricidade e apoio a familias Experiencia no itinerario 0-6 Aptitudes persoais e relacionais e capacidade de traballo en equipo O posto de traballo ofrece un marco idóneo para o desenvolvemento e progreso no exercicio profesional no seo dun equipo interdisciplinario e…

AGAT CONTRATA PSICÓLOGA PARA ATENCIÓN TEMPERÁ NA UDIAF SALNÉS SUR

28-04-2023 CONTRATO DE SUBSTITUCIÓN POR MATERNIDADE. A Unidade forma parte da Rede Galega de Atención Temperá. Está financiada pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia mediante convenio Condicións: Contrato de substitución por maternidade con inicio en Xuño 2023. Xornada laboral a tempo completo (38,5 horas semana) e flexibilidade horaria. Condicións laborais – XV Convenio estatal de discapacidade. Requisitos: Titulación de grao en Psicoloxía Formación/experiencia en Desenvolvemento Infantil e Atención Temperá e Apoio Familiar Outros méritos valorables: Experiencia no ámbito 0-6 e no traballo coa infancia e familias. Competencias…

AGAT CONTRATA LOGOPEDA PARA ATENCIÓN TEMPERÁ NA UDIAF BERGANTIÑOS

09-03-2023 CONTRATO DE SUBSTITUCIÓN POR MATERNIDADE. A Unidade forma parte da Rede Galega de Atención Temperá. Está financiada pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia mediante convenio Condicións: Contrato de substitución por maternidade con inicio en MAIO 2023. Xornada laboral a tempo completo (38,5 horas semana) e flexibilidade horaria. Condicións laborais – XV Convenio estatal de discapacidade. Requisitos: Formación/experiencia en Logopedia, formación/experiencia en Desenvolvemento Infantil e Atención Temperá. Outros méritos valorables: Experiencia no ámbito 0-6 e no traballo coa infancia e familias. Competencias persoais para o traballo en…

AGAT SELECCIONA DOUS PROFESIONAIS PARA ATENCIÓN TEMPERÁ NO SALNÉS

A Asociación Galega de Atención Temperá Para as UDIAF da comarca do SALNÉS, servizos sociais comunitarios específicos de atención temperá, selecciona:   2  PROFESIONAIS PARA OS EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS As UDIAF da comarca do Salnés forman parte da Rede Galega de Atención Temperá. Están financiadas pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia mediante convenio. O posto de traballo implica formar parte dun equipo interdisciplinario e realizar funcións de apoio a nenos/as de 0 a 6 anos e as súas familias. Posibilidade de xornada de traballo completa (38,5h), e contrato…

AGAT SELECCIONA 2 PROFESIONAIS PARA O EQUIPO DE ATENCIÓN TEMPERÁ DO DEZA

3-11-2022 A Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT) Para a UDIAF DEZA, servicio social comunitario específico de atención temperá radicado en Lalín, selecciona:   2  PROFESIONAIS PARA O EQUIPO INTERDISCIPLINARIO A Unidade forma parte da Rede Galega de Atención Temperá. Está financiada pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia O posto de traballo implica formar parte dun equipo interdisciplinario e realizar funcións de apoio a nenos/as de 0 a 6 anos e as súas familias. Posibilidade de xornada completa (38,5h) e contrato indefinido tras período de proba. Ofrécese…

AGAT CONTRATA PSICOMOTRICISTA PARA ATENCIÓN TEMPERÁ NA UDIAF BERGANTIÑOS

30 -08 -2022 A Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT) precisa para a Unidade de Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar de Bergantiños, servicio social comunitario específico de atención temperá radicado en Carballo, un/unha PSICOMOTRICISTA A Unidade forma parte da Rede Galega de Atención Temperá. Está financiada pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia mediante convenio. O posto de traballo implica formar parte dun equipo interdisciplinario e realizar funcións como psicomotricista en apoio dos nenos de 0 a 6 anos e as súas familias. Ofrécese xornada de traballo completa…