Contacto

Formulario de contacto

  Nome Apelidos (requerido)

  Móbil

  Profesión (requerido)

  D.P.

  E-mail (requerido)

  Asunto (requerido)

  Mensaxe

  Especifica que non eres un robot (requerido)

  captcha

  De acordo co establecido na Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999, de 13 de decembro (BOE de 14 de decembro) e a Regulación Xeral de Protección de Datos (GDPR, Directiva 95/46 EU) notificáselle que se asina a casilla de verificación seguinte os seus datos persoais quedarán incorporados a un ficheiro da Asociación Galega de Atención Temperá e solo se usarán, segundo proceda, para prestarlle o servizo solicitado, comunicarse con Vd., enviarlle información de cursos ou actividades formativas e/ou realizar as xestións pertinentes a súa solicitude.Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición deste consentimento, mediante escrito dirixido a Asociación Galega de Atención Temperá acompañado de DNI, que nos pode remitir por correo electrónico á dirección atenciontemprana@atencióntemprana.com ou por correo postal a R/Carmen 39-2º, 15402 Ferrol (A Coruña).

  Acepto e dou o meu consentimento para recibir correos electrónicos puntuais con información de cursos ou actividades formativas que poden ser de interese para min (nunca che enviaremos correos non desexados ou daremos os teus datos a terceiros)

  Datos de contacto

  Asociación Galega de Atención Temperá
  Carmen 39-41 2º I
  Ferrol, A Coruña

  Teléfono: 698124611
  E-mail: agat@atenciontemprana.com

  Localización