Cursos AGAT 1997-2013

RELACIÓN DE CURSOS E XORNADAS REALIZADAS POR AGAT DENDE 1997

 

Visitar BLOG para información  e memorias gráficas

 

Convocatoria-curso-intervención-familiar

EGAP- Escola GALEGA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
Polígono de Fontiñas Rúa de Madrid, 2-4 15707 Santiago de Compostela

Impartido por
Sonsoles Perpiñán Guerras

Psicóloga y Directora del Equipo de
Atención Temprana de Ávila.
Consejería de Educación.
Junta de Castilla y León

PROGRAMA

Sábado 5 Outubro. Mañá
Contidos
Metodoloxía
10 – 10,30
1.- Marco conceptual.
1.1.- Achegas de distintas teorías á Intervención familiar
1.2.- Modelos de intervención familiar en Atención Temperá.
1.3.- Modelo Contornas competentes
Exposición teórica
10,30 – 11,30
2.- O sistema familiar.
2.1.- Características e necesidades.
2.2.- A familia e o trastorno do desenvolvemento.
Obradoiro 1: Cambios que se producen na familia.
Debate
Exposición teórica
11,30 – 12
Descanso
12 – 14
2.3.- Os irmáns e as irmás de nenas e nenos con trastornos do desenvolvemento.
2.4.- O papel das avoas e dos avós.
Exposición teórica
Sábado 5 Outubro. Tarde
16 – 18,30
3.- Metodoloxía
3.1.- Obxectivos.
3.2.- Contidos.
3.3.- Estratexias.
Obradoiro 2: Estratexias de actuación
Debate
Exposición teórica
18,30 – 19
Descanso
19 – 20
4.- Programas de Intervención familiar.
4.1.- Programas de acollida.
4.2.- Programas de seguimento.
4.3.- Programas grupais.5.- As actitudes da e do profesional.
Exposición teórica

 

 PRAZAS:  30

 Inscricións:

 Cubrir o formulario da páxina web de AGAT http://www.atenciontemprana.com
poñendo os vosos datos persoais, profesión e lugar de traballo e no apartado email poñede por favor o voso enderezo electrónico, para poder enviarvos notificacións. A continuación no apartado “comentarios” e no renglón de “asunto do mensaxe” escribir “inscrición curso intervención familiar” e finalmente premer (pinchar) no botón Enviar. A inscrición será efectiva no momento de formalizar a matrícula na C/C da AGAT 2080 0553 50 3040005038 (NovaGaliciaBanco)
Cota inscrición socias/os AGAT: 40 €
Cota inscrición non socias/os: 60 €
Cota especial inscrición + Asociación AGAT: 70 €
Información complementaria:
formacion@atenciontemprana.com
Tfno 691448981

CURSO Psicomotricidade en Atención Temperá (2ª edición)

13, 20 e 27 de abril de 2013

Fundación Down Compostela

Santiago

20 prazas

20 horas

Cota inscrición socios AGAT: 100 € Cota inscrición non socios: 150 €

Cota especial: Inscrición + Asociación AGAT:130 €

Cubrir o formulario da páxina web de AGAThttp://www.atenciontemprana.com

 A inscrición será efectiva no momento de formalizar a matrícula na C/C da AGAT 2080 0553 50 3040005038 (NovaGaliciaBanco)

Información complementaria:

formacion@atenciontemprana.com ; Teléfono 691448981

 

“AS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN NO ÁMBITO DA ATENCIÓN TEMPERÁ”

6 de Outubro de 2012

Museo Pedagóxico de Galicia – MUPEGA
San Lázaro s/n
Santiago de Compostela

Horario
10-14 horas; 16-19 horas

TEMAS

Internet e as novas tecnoloxías da información e a comunicación
Pizarras, ordenadores, creación de ferramentas de interacción, contos multimedia, tablets, apps, consolas de xogo,…. Utilidades
A web e a búsqueda de información: os portales de referencia
Os blogs das familias e dos profesionais. A comunicación de experiencias e a creación de novas redes e comunidades de apoio
Presentación da investigación: O contexto familiar nos programas de Atención Temperá

PONENCIAS

TADEGA-Tecnoloxías de Atención á Diversidade na Educación Galega.
Juan Fernández García, Emma Mayo,

BLOGS FAMILIAS: Pensando en imaxes, Mamiiago, Cappaces
Cuca da Silva, Ines Casal, Carmen Saavedra

INVESTIGACIÓNS: O contexto familiar
Iria Botana. Servizo Atención Temperá. Mancomunidade Ordes

BLOGS PROFESIONAIS: Desarrolloinfantilatenciontemprana.

Javier González. Unidade Atención Temperá. Centro Base de León

 

“TÉCNICAS E RECURSOS RELACIONAIS PARA A PRÁCTICA DA PSICOMOTRICIDADE EN ATENCIÓN TEMPERÁ

Xoana Balado, Pedagoga, Psicomotricista

20 horas
Dias 14 e 21 de abril de 2012, de 10h a 2h e de 4h a 8h.
Dia 28 de abril de 2012, de 10h a 2h

4 sesións prácticas seguidas dun periodo de elaboración de contidos, de 4 h. de duración.
1 sesión de exposición , e de observación, comentarios e propostas sobre casos, de 4 h. de duración
Programa
A comunicación pre-verbal: materiais, contidos e instrumentos.

Exploración e recuperación das modalidades da sensibilidade sensoriomotriz.

A construcción de relacións enriquecidas.
Contidos

Recibimentos, recoñecementos, saúdos e despedidas. A atención mutua: xerar anticipación e expectativa.
Explorar a alerta, a reactividade, a inhibición, a habituación, sobrecarga e descarga, os recursos de desconexión, de consolo e de auto-consolo, as posibilidades de regulación de actividade e descanso, e o uso das canles sensoriais. Defensas e recursos de protección.
A revisión, re-coñecemento e activación das modalidades da sensibilidade sensorio-motora con obxecto de compartir e propoñer experiencias.
Espazo e territorio: explorar, descubrir, investir e construír espazos para a comunicación.
Posicionamento e distanciamento. A proxémica.
Fases no desenvolvemento da atención mutua.
Estar e non estar para o outro. Disponibilidade e accesibilidade. A ausencia. Escondites e refuxios.
Os obxectos: explorar, dar e recibir. Obxecto mediador, obxecto sustitutivo, obxecto relacional, obxecto emisario.
Separación, individuación e identidade.
Esquemas relacionais de colaboración, afirmación, oposición, resistencia e evitación.
Agresividade, apropiación e identidade.
A representación xestual, vocal e gráfica.
Alentar e coidar a sensibilidade das familias

 

“OS NENOS HIPERACTIVOS E A SÚA PERSONALIDADE. MARCO COMPRENSIVO. ANÁLISE DE CASOS PRÁCTICOS”

Dr. Alberto Lasa Zulueta, Psiquiatra Infantil.

14 e 15 de xaneiro de 2010
Lugar:
Museo Pedagóxico de Galicia – MUPEGA
R/ San Lázaro s/n
Santiago de Compostela
Horario: Venres de 16,00 a 20,00 horas
Sábado de 10,00 a 14,00 horas

Programa

“Hiperactividade” e/ou “TDAH”. A traxectoria dun concepto.

Implicacións conceptuais, clínicas, asistenciais e terapéuticas

A hiperactividade “enfermidade” ou “síntoma”… ¿de qué?

– O diagnóstico das diferentes hiperactividades.

– Opcións terapéuticas (multifactoriais e pluriprofesionais).

Casos prácticos

Lectura recomendada: “Informe OSTEBA: Estudio de la situación asistencial en el TDAH”.

“DETECCIÓN E ATENCIÓN TEMPERÁ DAS ALTERACIÓNS MOTORAS NO DESENVOLVEMENTO INFANTIL. DA VARIACIÓN AO TRASTORNO.”

Dra. Conxa Bugié, Neuropediatra.

DAPSI. Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç (Sant Cugat del Vallés)

Programa

La desviación en el desarrollo motor es el principal motivo de consulta en los primeros 18 meses pero en edad escolar no es motivo de preocupación principal.

Reflexionaremos sobre que actitud y conducta debemos adoptar ante una consulta referida al desarrollo motor.

El conocimiento del desarrollo motor normal a nivel cronológico cuantitativo pero también cualitativo, sus variaciones y signos iniciales de trastorno es imprescindible.

Desarrollo motor normal. Desviaciones. Patología.

Diferencia entre retraso y trastorno

Estudiaremos las diferentes alteraciones del desarrollo motor

Trastornos motores centrales

Tr. motores periféricos

Retraso global del desarrollo

Variaciones desarrollo

Hipotonia

Hipertonía

Tr. atípicos acompañando a desarrollo psíquico atípico

 

“CURSO DE ACTUALIZACIÓN TEL” – Abril 2010

Colexio Profesional de Logopedas de Galicia www.cplga.es Asociación Galega de Atención Temperá www.atenciontemprana.com

Obxetivos
– Revisión de coñecementos teóricos necesarios para a abordaxe dos trastornos da linguaxe na infancia.
-Coñecementos e utilidade da diagnose e clasificación dos trastornos da linguaxe.
-Integración e aplicación dos coñecementos teóricos na práctica clínica.
-Intervención clínica nos trastornos específicos da linguaxe.

Ponentes

Elvira Mendoza Lara.
Catedrática da Universidade de Granada con perfil de logopedia. Dpto. Personalidade, Avaliación e Tratamento Psicolóxico. Líneas de investigación: Logopedia. Avaliación da Linguaxe. Trastornos Específicos da Linguaxe.
Teresa Herrero Iscar Xefe da Unidade de Foniatría e Logopedia. Servizo de Rehabilitación. Hospital Universitario Vall d’ Hebron.
Tania Puignou Santallusia Logopeda no Hospital Universitario Vall d´Hebrón.

Destinado a:
Logopedas ,psicólogos, psicopedagogos, pedagogos,
mestres de audición e linguaxe, profesionais da área
sanitaria y educativa relacionados coa intervención
infantil.

PROGRAMA
Sábado 17 de abril de 2010
8:30-9:00 Entrega de Documentación e Presentación.
9:00-11:30 Concepto de TEL: Identificación e clasificacións.
11:30-12:00 Pausa café.
12:00-14:30: Temas de debate: Modularidade versus procesamento. Un modelo xeral para a avaliación de TEL. Consideracións xerais para o tratamento.
Sábado 24 de abril de 2010
8:30-9:00 . Presentación.
9.00 -10.30 Bos e malos usos das clasificacions. Características lingüísticas, cognitivas dos nenos con TEL. Contínum entre os diferentes tipos de TEL e con otros cadros nosolóxicos. Comparación co desenvolvemento evolutivo “normal”.
10.30 -11:00. Evaluación do TEL. Perfil versus etiqueta. Proceso versus producto.
11.00 -11.30 Descanso.
11.30 – 12.30. Para qué, qué e cómo avaliar. Estratexias observacionais, probas pautadas e tests estandarizados. Diagnose diferencial.
12:30 -13:30. Modelos de intervención e ámbitos (familia e escola).
13:30-15:00- Comida.
15.00 – 17.00. Exemplos de avaliación e intervención en casos concretos.
17.00 – 17.20. Descanso.
17.20 – 18.15. Pronóstico. Consecuencias do TEL en adolescentes e adultos.
18.15 – 19.00. Consideracions finais. Preguntas e comentarios.

“A LEI DE DEPENDENCIA E A ESCALA DE VALORACION ESPECIFICA 0-3 (EVE)” – Decembro 2009

Lugar: Escola Galega de Administración Pública,
Polígono das Fontiñas, Rúa de Madrid, 2-4
15707 Santiago de Compostela

Día: 11 de decembro de 2009, Aula 13

Obxectivos: Mellorar a calidade dos procedementos de recoñecemento das situacións de dependencia en 0-3 mediante a escala específica EVE

Destinatarios: Profesionais dos equipos de valoración de discapacidades e da dependencia e de unidades colaboradoras en servizos sociais

Dirección do curso: Adelaida Echevarría, Psicóloga, co-autora da EVE e coordinadora do programa de atención temperá da Comunidade Autónoma de Cantabria.

Programa

9.00 Entrega de documentación
9.15 Presentación do curso e obxectivos
Directora Xeral da Dependencia e da Autonomía Persoal
Coro Piñeiro Vázquez
Presidente AGAT
Xaime Ponte

9.30 Desenvolvemento e elaboración da EVE.

Exposición de antecedentes e do proceso de elaboración da EVE no marco da Lei de Promoción da Autonomía Persoal e Atención as Persoas en Situación de Dependencia.

A Escala de Valoración Específica.

Exposición das propiedades e características da EVE para a valoración das situacións de dependencia en menores de 3 anos.

Manual de Uso da EVE

Casos prácticos.

Exposición casos prácticos

14.00 Fin do curso

 

“OS PROBLEMAS DE CONDUCTA NA PRIMEIRA INFANCIA: A HIPERACTIVIDADE COMO SINTOMA”

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA 2009
CURSO DE ACTUALIZACION
25 de Abril de 2009
Museo Pedagóxico de Galicia.
San Lázaro. Santiago de Compostela
Horario: de 10 a 13.30 horas

OS PROBLEMAS DE CONDUCTA NA PRIMEIRA INFANCIA: A HIPERACTIVIDADE COMO SINTOMA

Dr. Federico Menéndez Osorio. Psiquiatra Infantil. Ex Xefe da Unidade de Saúde Mental Infanto-Xuvenil do Hospital Materno-Infantil Teresa Herrera de A Coruña

O  obxectivo deste curso é abrir as perspectivas de análise e abordaxe deste problema emerxente nos eidos sanitario, social e educativo.

Programa
Trastornos do comportamento:
-Trastorno Hipercinético e Deficit de atención (TDAH)
-Trastorno Negativista e Desafiante
-Outros trastornos do comportamento e das emocións de comezo habitual na infancia:
Ansiedade de separacion;
Conducta alimentaria;
Control esfinteriano
#Agresividade–Violencia –Disruptividad—-Resiliencia
#Observacion e valoracion da conducta disruptiva e do comportamento na primeira infancia.
#A hiperactividade na clinica

Inscricións:
Cubrir o formulario da páxina web de AGAT. http://www.atenciontemprana.com , escribir o e-mail de contacto e no apartado de comentarios escribir “inscrición curso 25 de Abril”. A inscrición será efectiva no momento de formalizar a matrícula na C/C da AGAT 2091 0301 95 3040010879 (Caixa Galicia) ata chegar ao límite de 40 prazas.
Cota inscrición socios/as AGAT: 30 €
Cota inscrición non socios/as: 40 €

 

“A INTERVENCIÓN EN NENOS/AS CON TRASTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)”

CURSO DE ACTUALIZACION
31 de maio de 2008
Museo Pedagóxico de Galicia. San Lázaro. Santiago de Compostela
Horario: de 10 a 14 horas

Carmen Márquez
Psicologa. Directora Técnica dos Servicios de Menores e Coordinadora da Unidade de Avaliación e Diagnóstico da Asociación BATA.Formadora en TEA

“O obxectivo deste curso é proporcionar instrumentos concretos de intervención nos trastornos do espectro autista”

Programa

* Comprender os TEA: teorías explicativas

* Método TEACCH: Estructuración do entorno físico, funcional e social

*Estratexias de compensación para os déficits comunicativos

Sistemas alternativos de comunicación
PECS
Schaefer

Inscricións: Cubrir o formulario da páxina web de AGAT http://www.atenciontemprana.com poñendo os vosos datos persoais e no apartado de comentarios escribir “inscrición curso autismo “. (No apartado mi@email poñede o voso enderezo electrónico). A inscrición será efectiva no momento de formalizar a matrícula na C/C da AGAT 2091 0301 95 3040010879 ata chegar ao límite de 30 prazas.

Cuota inscrición socios AGAT:20 €

Cuota inscrición non socios: 30 €

 

“A TRAXECTORIA EVOLUTIVA DOS NENOS PREMATUROS. ADAPATCIÓN Á ESCOLA E AVALIACIÓN DAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS”.-Marzo 2008

Dra. Mercedes Valle
Psicóloga Clínica. Servicio de Neonatoloxía do HCSC de Madrid
Profesora na Facultade de Ciencias da Educación na UCM ata 2006

“O obxectivo deste curso é proporcionar unha visión de conxunto da trayectoria dos nenos e nenas prematuros dende o seu nacemento ata os primeiros anos do segundo ciclo de infantil prestando unha atención especial á avaliación das necesidades educativas especiais”

Programa

* Características peculiares dos nenos prematuros e as súas familias

Diferencias evolutivas e trastornos.

¿Qué atención temperá precisan os nenos/as prematuros?

* A etapa educativa 3-6

Avaliación de NEE

Adaptación do sistema educativo

 

“FITOS EVOLUTIVOS NA PRIMEIRA INFANCIA: UNHA MIRADA SEMIÓTICA E PRAGMÁTICA”- Febreiro 2008

9 de Febreiro. De 9 a 14 horas
Down Compostela. Alejandro Novo González, nº 1 – 15706 Santiago de Compostela (A Coruña) – Galicia

Fitos evolutivos na primeira infancia: Unha mirada semiótica e pragmática ao desenvolvemento infantil

Cintia Rodríguez. Profesora de Psicoloxía Evolutiva e da Educación na Escola Universitaria de Formación do Profesorado da Universidade Autónoma de Madrid

“O obxectivo deste seminario é o de abordar o desenvolvemento temperán, anterior á aparición da linguaxe, dende unha perspectiva semiótica e pragmática. Dende esta mirada, a entrada nos usos cotiáns convencionais dos obxectos e o desenvolvemento dos símbolos está vinculado moi estreitamente coa acción, cos obxectos culturais, coa comunicación onde o adulto intervén como mediador. Así entendidos, os símbolos son productos convencionais da cultura e da educación na que os nenos e as nenas áchanse inmersos dende o seu nacemento”.

Programa

Paradigmas explicativos do desenvolvemento
Estudio do desenvolvemento dos nenos/as dende a semiótica. A observación como método básico.
O obxecto dende unha perspectiva pragmática. O obxecto tamén presenta características sociais (non só físicas).
As interaccións triádicas e a súa evolución: O obxecto no seo das interaccións coas persoas. O triángulo adulto-bebé-obxecto como unidade mínima e de análise nunha teoría da construcción do coñecemento.
A permanencia dos obxectos tamén comprende os usos que por convención efectuamos con eles.
Símbolos: ¿Qué función cumpren e cál é a súa evolución? ¿Como se vinculan coas convencións relativas aos obxectos e cos mediadores comunicativos?

INSCRICIÓN

Tendo es conta as características deste seminario e o nº limitado de prazas a Xunta Directiva acordou distribuilas atendendo a criterios de actividade profesional e representación do maior nº posible de unidades, servizos e profesionais de Galicia.

Solicitude a traves do formulario da páxina web http://www.atenciontemprana.com , expresando os datos de actividade profesional. Data límite o día 25 de xaneiro, venres

As solicitudes aceptadas recibirán comunicación da AGAT para o abono da matrícula (50€) na C/C da Asociación.
* Dirixido prioritariamente a profesionais en activo

 

“ORGANIZACIÓN DIAGNÓSTICA EN ATENCIÓN TEMPERÁ” – Novembro de 2006

Sábado 25 de Novembro de 2006 

de 10:00 a 13:30

Na Universidade de Vigo

Facultade de Filoloxía e Traducción
Organiza: Agat
Asociación Galega de Atención Temperá
López Mora 17-1ºB
Telf-Fax 986291037-Vigo agat@yahoogroups.com; jcardama@correo.cop.es

Impartido por:  Jose Cardama Barrientos, Psicólogo, Especialista en A.T. Coautor da ODAT, Terapeuta familiar

PROGRAMA:

10,00 h. Recollida da documentación

10,15 h. Primeira parte 1.- Nacemento e desenrolo da Organización Diagnóstica para a Atención Temperá. 2.- Características da Organización Diagnóstica para a Atención Temperá. 3.- Estructura da ODAT:

– Niveis: 3.1.- Factores de risco: Biolóxico, Familiares, Ambientais 3.2.- Trastornos ou disfuncions: Trastornos do desenvolvemento. Familia. Entorno. 3.3.- Recursos: Destinados ó neno, Destinados á familia, Destinados ó entorno.

12:00-12:30 Pausa
12:30 h. Segunda parte

4.- Funcionamento da ODAT:
Interpretación e toma de datos.
Exemplo de execución.
Análise e consecuencias da información global.

13,30 h. Fin do curso

 

“ATENCIÓN TEMPERÁ A NENOS CON DISCAPACIDADE AUDITIVA É IMPLANTE COCLEAR” – MAIO 2006

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Sábado 20 de Mayo de 2006
de 10:15 a 1:30

Centro Social Polígono de Fontiñas
Santiago de Compostela

Mª Concepción Rodríguez García.Pedagoga. Logopeda da Unidade de Atención Temperá do C.H.U.S. (Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela)

Agat
Asociación Galega de Atención Temperá
López Mora 17-1ºB –Telf-Fax 986291037-Vigo
E-mail: agat@yahoogroups.com
jcardama@correo.cop.es

Socio: 25 Euros
Non socio : 30 Euros
Estudiante : 20 Euros (acreditación)

Enviar o boletín acompañando copia do resguardo do ingreso ó nome da Asociación Galega de Atención Temperá:

2091/ 0301/ 95/ 3040010879
( Caixa Galicia)
AGAT – López Mora 17-1º B,
36211 Vigo
Telf./ Fax – 986291037

E-Mail:agat@yahoogroups.com
jcardama@correo.cop.es

Inscripción por orden de rexistro
(límite 40 plazas)

PROGRAMA:

10,00 h. Recollida da documentación

10,15 h. Primeira parte
Atención Temperá a nenos con discapacidade auditiva
1. Qué é oir?
2. Etapas do desenrolo normal do neno ( 0-3 anos)
3. Sinais de alarma da deficiencia auditiva

4. Diagnóstico de avaliación
– A detección precoz da xordeira.
– A observación
5. Clasificación audiométrica das deficiencias auditivas ( B.I.A.P.)

11,00 h. Pausa

11,15 h. Segunda parte
O implante coclear
5. Qué é un implante coclear?
6. Indicacions, Contraindicacions e limitacions.
7. Selección de candidatos e seguimento
A terapia auditivo-verbal
1. Estratexias para o desenrolo auditivo.
O papel da Familia no desenrolo do neno.
Análise de casos.
Bibliografía e recursos materiais.

 

“BOA PRÁCTICA NO DIAGNÓSTICO DOS TRASTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA”

Carmen Márquez López. Psicóloga da Asociación BATA, Orientadora C Mecos

Servicio de Avaliación e Diagnóstico

10,15 h. Recollida documentación e primeira parte
Trastornos do Espectro Autista.
Primeiras alteracions e detección precoz.
Criterios de boa práctica para a Avaliación e Diagnóstico
Fases do proceso
11,00 h. Pausa
11,15 h. Segunda parte
Probas para detectar e diagnosticar os T.E.A.
Avaliación Psicolóxica
O informe e a súa entrega

“V XORNADA INTERDISCIPLINAR”- VIGO, 2005

25 de Marzo de 2005

Lugar: Ciudad Universitaria de Vigo-Lagoas Marcosende. Edificio Miralles-Sala 4

09.45 h. Presentación
Ilustrísima Dna. Corina Porro. Alcaldesa do Excelentísimo Concello de Vigo.
D. José Cardama. Presidente de AGAT.
10.00 – 11.30 h. 1ª Mesa: “Iniciativas institucionais”
“Atención Temperá no marco da Clasificación Internacional do Funcionamento (CIF)”
D. Carlos Egea. Xefe de Area de Programas e Actividades do Real Patronato sobre Discapacidade. Madrid.
“Programa Interservicios de Portugal”
Dra. Isabel Felgueiras. Secretariado Nacional de Rehabilitación. Lisboa.
“Programas de Apoio as Familias con Menores Discapacitados”
Dna. Rosa Iglesias. Xefe de Servizo de Atención a Persoas con Discapacidade. Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela.
Representante da Consellería de Educación.
Coloquio.
Moderadora: Dna.Elena Cabeza Pereiro. Logopeda UAT Redondela.

12.00 – 14.00 h. 2ª Mesa: “Experiencias de creación de contornos inclusivos”
O Servizo de Tratamento a Nenos con Discapacidade (STAND): Na procura dunha atención integral. Experiencia “de pais a pais”
Dna. Teresa Busto. Pedagoga. STAND de Noia.
Dna. Rocío García Castro. Psicóloga. Escola de pais no STAND de Noia.
“Programa Integrado de Intervención Precoz (PIIP).
A experiencia de Coimbra”
Dna. Ana Isabel Violante da Cruz. Psicóloga. Equipo de Coordinación da Rexión de Coimbra.
“A Creación de Contornos Educativos Competentes”
Dna. Sonsoles Perpiñan. Psicóloga. Equipo de Atención
Temperá. Delegación de Educación. Avila.
“Seguimento do desenvolvemento infantil, unha proposta preventiva dende as Escolas Infantís”
D. Jose Cardama Barrientos. Psicólogo, especialista
en desenvolvemento. Gabinete de Psicoloxía Arca. Vigo.
Coloquio.
Moderadora: Dra. Inmaculada Báez Montero. Profesora de Lingua Española da Universidade de Vigo (Grupo de investigación de Linguas de Signos).

16.00 – 17.00 h. 3ª Mesa: “Estudos e investigacións”
“Estudo sobre Necesidades, Demandas e Situación das Familias con Menores Discapacitados 0-6”
D. Enrique Gómez/D. Raúl Flores. Sociólogos.
Equipo de Investigación Sociolóxica (EDIS). Madrid.
“Medidas de Protección das Familias con Menores Discapacitados”
Membro do Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI-Galicia).
Coloquio.
Moderadora: Dra. Carmen Cabeza Pereiro. Profesora de Lingüística xeral da Universidade de Vigo. (Grupo de investigación de Linguas de Signos).

17.15 – 18.00 h. Conferencia de Clausura
“Estratexias para a Inclusión Social das Persoas con Discapacidade”
D. José García. Dr. en Medicina. Psiquiatra xefe de servizo do Hospital Central de Asturias. Oviedo.
Moderador: D. Jaime Ponte. Médico Rehabilitador infantil. Ferrol.

18.30 h. Clausura
Entrega de diplomas e clausura.
19.00 h. Asamblea Xeral de Agat
Cea de confraternidade.

Lugar de celebración: Ciudad Universitaria de Vigo, Lagoas Marcosende. Aulario (entre la piscina y la zona comercial).
Nome………………………………………………….Profesión……………………………………………
Enderezo…………………………………………….Localidade e CP…………………………………..
Teléfono……………………FAX………………….E.Mail………………………………………………..
Cota (marcar) :

Socio.. 50 Euros…………………………………

Non socio : 65 Euros………………………….

Estudante/Bolseiro : 30 Euros (acreditación)……. Enviar o boletín acompañando copia do resgardo de ingreso a nome da asociación Galega de AtenciónTemperá:2091/ 0301/ 95/ 3040010879 ( Caixa Galicia)

 

“SISTEMAS ALTERNATIVOS y AUMENTATIVOS DE COMUNICACIÓN – DECEMBRO 2004”

Sábado 13 Decembro de 2004

Impartido por:

Amalia López Alvarez- Buhilla
Profesora de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.
Responsable del Aula de Ayudas Técnicas a la Comunicación en el CEIP San Pedro de Visma de A Coruña

Centro de Servicios Sociais

Polígono de Fontiñas

10,00 h. Recollida documentación e primeira parte

– Definición
– Componentes esenciales
– Posibles usuarios
– Clasificación: sistemas de comunicación sin ayuda
Sistemas de comunicación sin ayuda
Signos gráficos: SPC, alfabeto escrito.

– Soportes: tableros/ comunicadores/ ordenadores

– Acceso: Señalización directa (parte cuerpo/ punteros / linterna/
Técnicas de barrido o exploración ( automático/ asistido)
Señalización Codificada: lineal / combinada)

11:30 Segunda parte

– Evaluación y toma de decisiones.
– Materiales, Ayudas Técnicas y Adaptaciones.
– Glosario y Bibliografía

13,30 Fín do curso

 

“VALORACION E INTERVENCIÓN NAS DEFICIENCIAS VISUAIS”, Xuño 2004

Sábado 21 Juniode 2004

Rosa Mayo Tagarro (Asturias) Profesora de Pedagogía Terapéutica .

Bilbao 1981

Especialista en Atención Temprana.
Formación en Terapia Familiar Sistémica.
Coordinadora de la Unidad de Atención Temprana del Area Sanitaria nº III del principado de Asturias. Abril 1994-Enero 2000
Coautora del Libro Blanco de la Atención Temprana.
Coautora del Libro de A.T. a niños con ceguera o Deficiencia Visual.ONCE 2000
Psicóloga e Terapeuta de Atención Temperá
Centro de Servicios Sociais
Polígono de Fontiñas

PROGRAMA:

10,15 h. Recogida documentación y primera parte
Breve historia de la A.T. a niños ciegos y deficientes visuales.
Definición del déficit visual y su clasificación.
La A.T. a niños ciegos y deficientes visuales: marco teórico y modelo de la intervención.

11,00 h. Pausa
11,15 h Segunda Parte
Un acercamiento al niño ciego: vulnerabilidad de la ceguera y recorridos alternativos.
Condiciones/actuaciones para su escolarización.

13,30 Fin do curso

 

“SISTEMA DE VALORACIÓN E CLASIFICACIÓN DA FUNCIÓN MOTRIZ” Marzo 2004

Venres, 28 Marzo de 2004
Centro de Servicios Sociais
Polígono de Fontiñas
Gross Motor Function Measure (GMFM)
&
Gross Motor Function Clasification System (GMFCS)

Impartido por:

Jaime Ponte, Rehabilitador Infantil, Master de Atención Temprana

O sistema de valoración (GMFM-88 ou 66) e clasificación (GMFCS) da función motriz e un novo instrumento de clasificación dos trastornos do desenvolvemento motor característicos da Parálise Cerebral Infantil (PCI), que pode ser utilizado en outros trastornos.

A GMFM permite avaliar de xeito obxectivo a función motriz
Proporciona unha referencia indispensable para comparar a evolución clínica
Evalúa a efectividade das axudas técnicas ou tratamentos de fisioterapia, terapia ocupacional ou psicomotricidade
O GMFCS supera a indefinición e ambiguedade das propostas de clasificación existentes
Facilita o recoñecemento dos patróns de desenvolvemento motor, o prónostico funcional precoz, a comunicación interprofesional e coas familias

Contacto

Canchild Centre
Neurodevelopment Clinical Research Unit
Mac Master University
Hamilton, Ontario
Canada

“IV XORNADA INTERDISCIPLINAR” – SANTIAGO 2002

cartel IV jornadas

Venres, 25 de Xaneiro de 2002
“A protección das primeiras relacións”
e presentación da edición en galego do
“Libro Blanco de Atención Temprana”

Programa
9´30 Presentación da edición en galego do “Libro Blanco de Atención Temprana”
Ilmo. Sr. D. Francisco López. Director Xeral da División Sanitaria do SERGAS. Ilma. Sra. Dña. Dolores Pan. Directora Xeral de Servicios Sociais. Ilma. Sra. Dña. Mar Pérez Directora Xeral de Ordenación Educativa e Formación Profesional. Ilmo. Sr. D. Demetrio
Casado. Secretario Ejecutivo Real Patronato sobre Discapacidad.
Sra. Dña. María G. Millá. Presidenta do GAT. Sr. D. José Cardama Presidente da AGAT
10´15 SESION I
Moderador: Dr. José Ramón Fernández. Pediatra Neonatólogo. Profesor Titular da Facultade de Medicina(USC).Xefe de Sección de
Neonatoloxía do C. Hospitalario Universitario de Santiago.
Conferencia
“Apoio o desenvolvemento dos recén nacidos demasiado pequenos, demasiado pronto”
Premio Reina Sofía de Investigación sobre Prevención das Deficiencias, ano 2000
Dra. Carmen Pallás. Pediatra Neonatóloga. Hospital Doce de Octubre. Madrid
Dra. Carmen Medina. Pediatra Neonatóloga. Hospital Doce de Octubre. Madrid
Dr. Javier De la Cruz. Epidemiólogo Clínico. Hospital Doce de Octubre. Madrid.
11’15 Pausa, café, descanso.
11’45 SESION II
Moderador: Dr. Jose María Fraga. Pedíatra Neonatólogo. Profesor Titular da Facultade de Medicina(USC). Xefe de Servicio de
Neonatologxa. C. Hospitalario Universitario de Santiago
Conferencia
“Atención temperá en neonatoloxía”
Dr. Jose Arizcun. Pediatra Neonatólogo. Presidente de GENYSI
Dra. Mercedes Valle. Psicóloga. Servicio de Neonatoloxía. Hospital Clínico Universitario San Carlos. Madrid
13,15 SESION III
Moderadoras:
Dña. Marta Rodríguez. Psicóloga. Magíster de Atención Temprana. Asociación Down Compostela.Santiago
Dña. Concha Rodríguez.Pedagoga. Logopeda. Unidade de Atención Temperá. C. Hospitalario Universitario de Santiago
Seminario (1ª parte)
“Análisis das relacións interpersonais tempranas: un modelo de observación e a súa aplicación terapéutica nun programa de intervención”
Dra. Cecilia Perez-Minguez. Psicóloga. Filóloga. Centro de Psicoterapia e Psicoanálisis. Madrid
14’00 Comida
16’00 Seminario (2ª parte)
“Análisis das relacións interpersonais tempranas: un modelo de observación e a súa aplicación terapéutica nun programa de intervención”
18’45 Resumen e conclusións da Xornada
Dr. Jaime Ponte. Rehabilitador Infantil.Ferrol
19’00 Clausura. Ilma. Sra. Dña. Mar Bernal. Concellalía de Servicios Sociais. Santiago
Dirixida a: Profesionais interesados na asistencia integral do niño con alto risco ou discapacitado: médicos, enfermeiras, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, fisioterapeutas, logopedas, psicomotricistas, traballadores
sociales, educadores
Lugar: Salón de actos do Instituto Galego de Vivenda e Solo.1ª planta. Entrada principal Area Central. Polígono de Fontiñas. Santiago de Compostela..
Secretaría técnica e inscripción: Secretaría técnica e inscripción: AGAT ,Lopez
Mora 17-1º B .36211 Vigo
Teléfono 986291037
E-mail mi@email.com
Matrícula :
Socios AGAT – Gratuita.
Previa inscripción na Secretaría Técnica.
Non socios – 8.000 Ptas.
Envia-lo certificado de ingreso na C/C 2091-0301-95-3045010879 á Secretaría
Estudiantes – 4.000 Ptas.
Engadire acreditación ó certificado de ingreso
* Se entregará a cada asistente un exemplar da edición en galego do Libro
Blanco.

“III XORNADA INTERDISCIPLINAR” – FERROL 2000

Payaso III jornadas agat

Ferrol, Venres 6 de Outubro 2000

“Informática na primeira infancia”

9-9,45 Recepción e entrega de documentación

9,45 Apertura e presentación

10, 00 A Sociedade da Información
. X. Alcalá . Centro de Innovación e Servicios de Galicia (CIS)
10,45 Café
11,00 Inauguración da Exposición de Xoguetes Adaptados
11,20 Cibernética aplicada
J.L. M.. Sanchez. ( CIS ) . Ferrol
12,00 Presentación do Libro Blanco Atención de Temprana
Grupo de Atención Temprana (GAT)
13,00 O futuro dos nenos/as na sociedade da información
X. Fernandez Hermida . Escuela Superior de Telecomunicaciones da Universidade de Vigo
13,45 Comida . Recepción do Programa Inter
15,45 Aplicacions informáticas en atención temprana
V. Sivill . Fundación L’Espiga.. Barcelona
16,45 Café
17,15 OBRADOIROS SIMULTÁNEOS
PROGRAMA CLIC
Benxamín Salgado. Santiago
PROGRAMA ALBOR DE ACCESO AL ORDENADOR
P. Cantón , ATAM Telefónica. Madrid
XOGUETES ADAPTADOS .
M .Alvarez-Builla. Unidad de Motóricos S. Pedro de Visma . La Coruña
LOGOPEDIA ASISTIDA
Equipo del Colegio N.S. del Rosario. La Coruña
TIFLOTECNOLOXÍA
L. Peciña. Unidad Tiflotécnica de la ONCE
CRITERIOS DE CALIDAD EN A. TEMPRANA
Programa Inter. AGAT
19,15 INTERNET : Novas tecnoloxías e novos entornos de comunicación entre
profesionais
Felipe Retortillo . GENYSI . Responsable da lista Paidos-AT (RedIRIS)
Sábado 7 de Octubre
9,00 Programa de entrenamiento cognitivo Bright -Start
E. Vived, Asdown Huesca
11,00 Café
11,30 Buscando recursos en INTERNET
M. Diaz Regueiro.CEFOCOP Lugo.Director Inforensino
12,30 Materiais multimedia na educación intercultural
A. Romero, Chavós. Ferrol
13,00 Metodoloxia para avaliar o acceso os equipos informáticos
P. Cantón . ATAM Telefónica
14,00 Comida
15,30 Comunicacions
16,30 Café
16,45 Teleensino: A Experiencia do Programa “A Ponte”
María Jose Rodriguez. Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA)
17,30 Programa Novos Medios
Antonio Castelao y Consuelo Garcia
Dirección Xeral de Ordenación Educativa e Formación do Profesorado
19,15 Clausura

GUIA DAS XORNADAS
Temas
A Sociedade da Información
Multimedia: Utilidades educativas
Informática e atención temprana
Metodoloxía de acceso os ordenadores
Novos entornos de comunicación social
INTERNET
LIBRO BRANCO DE ATENCION TEMPRANA
Presentación en Galicia

Colaboraciones institucionales
**Concello de Ferrol
**IMSERSO . Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
**Xunta de Galicia..
CIS (Consellería de Industria)
DXOEFP (Consellería de Educación)
DXSS (Consellería Sanidade e Servicios Sociais)
**Real Patronato de Prevención y Atención a Personas con Minusvalía.
**CaixaGalicia
**Fundación Barrié

Lugar de celebración
Centro de Innovación e Servicios de Galicia .(CIS) Consellería de Industria .A Cabana . Ferrol
Criterios de selección
Educadores y Profesionales especializados en la Atención Temprana o en las Necesidades Educativas Especiales
Asociaciones de Padres , Empresas y Medios de comunicación, Estudiantes ,…
Homologado por la Consellería de Educación 26/04/00 (15 horas lectivas)

 

“II XORNADA INTERDISCIPLINAR” – VIGO 1999

Vigo2

14 e 15 de Maio de 1999

“EXPERIENCIAS E MÉTODOS DE COLABORACIÓN EN ATENCIÓN TEMPRANA.”

Atención Tempeáa en Europa, en España.

Atención Temperá en Galicia

ASOCIACIÓN GALEGA DE ATENCIÓN TEMPERÁ

GUIA DE LA JORNADA

Lugar de celebración:

Vigo: Salón de actos del Centro Cultural CAIXA VIGO
Organización:

Colaboraciónes:

Real Patronato de Prevención y de Atención a Persoanas con Minusvalía.
Consellería de Sanidade e Servicios Sociais. Xunta de Galicia.
Ayuntamiento de Vigo
Caixa Vigo
Arca Gabinete de Psicología
Asdownvigo- Asociación Síndrome de Down de Vigo :

“EXPERIENCIAS E METODOS DE COLABORACION EN ATENCION TEMPERA”
VENRES 14 DE MAIO

9 -9,45 Recepción e entrega de documentación

10,00 PRESENTACIÓN DAS XORNADAS
Presidente Cte. Organizador: D. Jose Cardama . Psicólogo. Vigo

10,15 OBRADOIRO 1 “ A Colaboración Interinstitucional “
Moderador : D. Jaime Ponte .Rehabilitador Infantil. Ferrol

10,20 Dña Vitoria Soriano . Axencia Europea de N. E. E. Bruselas
“Novas tendencias en Atención Temperá”

11,00 COLOQUIO

11,15 Cafe

11,45 Dña. Emi Millá . Psicóloga . Presidenta Asociación Profesionales Estimulación Precoz. Comunidad Valenciana
“ A coordinación sociosanitaria na Comunidade Valenciana ”

12,15 COLOQUIO

12,30 OBRADOIRO 2 : “ A Colaboración coa Familia ”
Moderador : D. Cándido Giraldez .Presidente Down Vigo
12,35 D. Antonio Villamarín . Presidente Down Galicia.
“Aprendizaxe Mutuo”
12,50 Dña Madó Cascallar . A. Social Fademga . Santiago
“Sobreprotección e desprotección”
13,05 Dña Socorro Ocampo. Neonatóloga H. Xeral . Vigo
“A protección das primeiras relacións”
13,20 Dña. Elena Piñeiro . Presidenta “Hoy por Mañana”. Vigo
“Necesidades informativas da familia”

13,35 COLOQUIO

14,00 COMIDA

15,45 COMUNICACIÓNS LIBRES
Moderadora : D. Luisa Cid . Psicóloga . Verín

17,15 OBRADOIRO 3 :“ Atención Temperá en Vigo. Recursos e necesidades”
Moderadora: Dña. Marta Rodriguez Lorenzo. Psicóloga. Santiago

D. Jose Perez Felpeto . Rehabilitador Infantil . UAT H. Xeral Vigo
Representante Centro San Rafael
Representante UAT San Xerónimo Emiliani (A Guarda)
Representante Gabinetes Privados

18,20 COLOQUIO

SÁBADO 15 DE MAIO

9,30 OBRADOIRO 4: “Métodos de coordinación de servicios ”
Moderadora: Dña Marisa Pendás. Psicomotricista . Ourense
9,35 Dña Maite Hernández Andreu . Pedagoga .
UAT Servicio de Neonatoloxia do Hospital Clínico San Carlos . Madrid
“Bases para un modelo de coordinación de servicios”

10,05 COLOQUIO

10,30 Café

11,00 OBRADOIRO 5: “Experiencias de intervención comunitaria”
Moderadora : Dña Elisa Martinez . Psicomotricista. A Coruña
11,05 Dña Carmen Cidre. Rehabilitadora Infantil. UAT Santiago
“A colaboración UAT Hospitalaria- Servicios de Area”
11,30 Dña Rosa Perez Cobeto. Pediatra A. Primaria . Ferrol
“Cooperación en atención primaria”
11,55 Equipo do STAND. Noia
“Atención a comunidade nun proxecto comarcal ”
12,20 Gabinete Arca.Vigo.
“Modelo de colaboración coa familia en Atención Temperá”
12,45 D. Elixio Domarco . Psicólogo . Equipos Orientación Educativa. Vigo
“Equipos Específicos e Departamentos de Orientación”
13,30 Clausura
Se entregará: El documento “Nuevas tendencias sobre Atención temprana en Europa”. En el caso de no estar disponible en esas fechas por problemas en la traducción, se enviará por correo más tarde.

 

I XORNADA INTERDISCIPLINAR, Santiago 1997

DibujoI Xornada

13 de Decembro de 1997
“A BOA PRÁCTICA EN ATENCIÓN TEMPERA”

Atención Temperá en España e Galicia

Conclusións do Programa Helios II

Santiago de Compostela

Sábado 13 de Decembro

9,30 Presentación e apertura :
Excmo. Sr. Conselleiro de Sanidade e Servicios Sociais

Real Patronato de Prevención y Atención a Personas con Minusvalía
D. Manuel García Viso

Ilmo. Sr. Vicerrector de Coordinación Universitaria da U. de Santiago
D. Carlos Gomez Reino

Ilma. Sra Concelleira de S. Sociais.
do Concello de Santiago
Dña. Mar Bernal

Presidente Down Compostela
D. Juan Jose Martinez Lopez

Presidente AGAT
D. Jaime Ponte

10,30 Conferencia :
“ Atención Temperá na Comunidade de Madrid: realidades organizativas actuales e perspectivas futuras “

D. Felipe Retortillo.Director de Programas de Atención Temperá da C. A. de Madrid. Psicólogo

11,15 Coloquio

11,30 Descanso e Café de benvida

12,00 Conferencia :
“A boa práctica en Integración Educativa. Conclusións de Helios II
Dña. Fátima da Gama Nogueira. Educadora infantil especializada. CRSS Norte . Braga

12,40 Coloquio

12,55 Conferencia :
“ A ordenación da Atención Temperá na Comunidade Autónoma Galega”
Ilma. Sra. Subdirectora Xeral do Programa de Asistencia Sociosanitario. Dña. María José Rubio Vidal

13,35 Coloquio

A tarde

16,00 Conferencia :
“A boa práctica en Atención Temperá. Conclusións de Helios II”
Dña. Conxa Bugié
Neuropediatra.Asociación Catalana de Atención Precoz

16,45 Coloquio

17,00 Clausura.

A partir das

17,30 Inicio A. Ordinaria AGAT

19,00 Final A. Ordinaria AGAT

Colaboracions

**Real Patronato de Prevención e Atención a Personas con Minusvalía.

**Consellería de Sanidade e Servicios Sociais.Xunta de Galicia.

**Universidade de Santiago

**Concello de Santiago

**CaixaGalicia

**Ortosur

**Ortopedia Lic

**E.O. Prim
Lugar de celebración : Salón de Actos da Consellería da Presidencia. Edificio San Caetano. Santiago

Dirixida a : Profesionais da Atención Temperá , Especialidades sanitarias ,Terapeutas infantis, Psicólogos e Pedagogos , Traballadores Sociais, Asociacións de Pais , Profesores de educación especial , Medios de comunicación especializados , Estudiantes,…

Forma e plazo de inscripción : Remitir o boletín adxunto por correo ou fax a Secretaría da Xornada acompañando certificación de ingreso bancario ,antes do 6 de Decembro.

Recoñecido de interés sanitario