Quen somos

AGAT é unha asociación interdisciplinaria constituída en 1997 por profesionais galegos que traballamos con nenos e nenas con problemas no desenvolvemento, coas súas familias e contornas na Comunidade Autónoma de Galicia.

AGAT está integrada por profesionais procedentes das distintas disciplinas implicadas na Atención Temperá tanto no campo Sanitario como no Psicosocial e Educativo: Psicólogos/as, Pediatras, Neuropediatras, Fisioterapeutas, Foniatras, Rehabilitadores/as Infantís, Terapeutas Ocupacionais, Logopedas, Pedagogos/as, Mestres/as, Profesorado de Educación Especial, Traballadores/as Sociais, Psicomotricistas, Educadores/as sociais, etc

Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais:  E-1054

CIF G15611684

AGAT forma parte da Federación Española de Asociaciones de Profesionales de la Atención Temprana 

AGAT forma parte da Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia

AGAT

XUNTA DIRECTIVA DA AGAT 2022-2025

ASOCIACIÓN GALEGA DE ATENCIÓN TEMPERÁ

 • null

  Jaime Ponte

  Presidente

 • null

  Rocío García

  Vicepresidenta

 • null

  Patricia Gómez

  Tesoreira

 • null

  Mónica Romero

  Secretaria

 • null

  Raquel Boquete

  Vocal

 • null

  Teresa Busto

  Vocal

 • null

  Beatriz Díaz

  Vocal

 • null

  Ana Fernández

  Vocal

 • null

  Maia García

  Vocal

 • null

  Gema Martínez

  Vocal

 • null

  Gladys Lorenzo

  Vocal