Solicitude de Asociación

Para solicitar a asociación a AGAT, Asociación Galega de Atención Tempera, deberá seguir os seguintes pasos:

Ou descargar e cubrir o formulario dixitalizado, asinalo e envialo por correo electrónico a tesoreria@atenciontemprana.com 

http://atenciontemprana.com/wp-content/uploads/2019/08/Solicitude-asociacion-AGAT-formulario-digitalizado.pdf