España

España

REUNIÓN GAT – MINISTERIO DE DEREITOS SOCIAIS SOBRE A LEI DE FAMILIAS

5-04-2024 O pasado venres 5 tivo lugar unha entrevista entre a Federacion Española de Asociaciós de Profesionais da Atención Temperá con representantes do Ministerio de Dereitos Sociais e Consumo. Por parte da Federación, participaron o Presidente Íñigo Bermejo, Gemma García e Jaime Ponte, vocais da Xunta Directiva. Polo Ministerio asistiron o Director Xeral de Discapacidade Jesús Martín e Berta González, asesora do Ministerio. A reunión tiña por obxecto presentar por parte da Federación diversas propostas en relación co Proxecto de Lei de Familias, actualmente en trámite parlamentario. O enfoque comunitario…
España Noticias

Os pediatras piden limitar o acceso ás pantallas: “Vemos casos de demora cognitiva e agresividade en nenos de 0 a 3 anos”

EL PAIS 29-03-2024 Los pediatras dicen que están encontrando estos problemas en edades cada vez más tempranas. Por ejemplo, en niños de sólo 2 años. Los pediatras los relacionan directamente con los móviles porque, se está produciendo una circunstancia muy llamativa: en muchas ocasiones asocian estos síntomas -el aislamiento, los problemas de lenguaje o la irritabilidad- a la posibilidad de que el niño tenga autismo y los derivan a atención temprana. Cuando los niños empiezan a recibir esa atención, una de las cosas que se hace es retirarles todas las…

FINALIZA O CONGRESO DA FEDERACIÓN GAT

Resumen del Congreso Publicado el 6 noviembre, 2023 Los pasados 3 y 4 de noviembre se celebró en el Auditorio Centenario de la Universidad de Deusto (Bilbao) el XIII Congreso Nacional Interdisciplinar de Atención Temprana, titulado “La Atención Temprana es Salud Mental”. Más de 300 personas de toda España se dieron cita en este encuentro, que contribuyó a reforzar la importancia de la actuación preventiva de la Atención Temprana en Salud Mental, en un momento en el que se está destinando gran cantidad de recursos a la atención hospitalaria de…
España Noticias

INFORME DA FEDERACIÓN GAT SOBRE A SITUACIÓN DA ATENCIÓN TEMPERÁ EN ESPAÑA

A Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana – GAT, remítenos informe realizado a partir dos datos relativos a 2021 y 2022 obtidos a través dos Portales de Transparencia Autonómicos e as Entidades Membro da Federación. Primeira  Edición. 2023. Índice1. Introducción2. Resumen de las respuestas obtenidas 3. Normativa en vigor .4. Población atendida en 2021 5. Población: temporal y funcional6. Número de profesionales en Atención Temprana 7. Composición profesional de los Equipos de Intervención .8. Coordinación de Equipo 9. Coordinación de caso 10. Número de CDIATs 11. Gestión…
España Noticias

NOTICIAS DA FEDERACIÓN GAT

INFORMACIÓN REUNIÓN FEDERACIÓN GAT 5-5-23 Celebrada de forma telemática os informamos: 1. El GAT está participando de forma activa en el “Grupo de Trabajo Técnico sobre Atención Temprana” coordinado por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 conjuntamente. La primera reunión se celebró en el Ministerio de Sanidad en Madrid el 7-6-22. El objetivo del grupo es establecer objetivos comunes en AT para 2023 para todas las CCAA. Hay 5 subgrupos de trabajo: – Subgrupo 1: Marco conceptual de la AT. – Subgrupo 2:…
España Noticias

16 DE XUÑO – DECLARACIÓN DA AGAT POLA MELLORA E A EQUIDADE DA ATENCIÓN TEMPERÁ

A FINANCIACIÓN DEBE SER EN FUNCIÓN DA POBOACIÓN A ATENDER. HAI SERVIZOS QUE RECIBEN VINTE VECES MAIS CARTOS POR NENO/A QUE OUTROS NOS QUE AS FAMILIAS SOPORTAN GRAVES DEMORAS E LISTAS DE ESPERA. A ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA (XUNTA DE GALICIA) E LOCAL (FEGAMP E CONCELLOS) DEBEN GARANTIZAR A EQUIDADE NO ACCESO DOS NENOS E AS FAMILIAS AOS SERVIZOS, ASUMINDO A SÚA RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL A CREACIÓN DOS SERVIZOS DE ATENCIÓN TEMPERÁ NON PODE ESTAR REXIDA POLA INSOLIDARIDADE ENTRE ADMINISTRACIÓNS, OU POLO ÁNIMO DE LUCRO, SE NON POLA EQUIDADE NO TRATO A TODOS…
España, Noticias

NOTICIAS DA FEDERACIÓN GAT

INFORMACIÓN REUNIÓN FEDERACIÓN GAT 5-5-23 Celebrada de forma telemática os informamos: 1. El GAT está participando de forma activa en el “Grupo de Trabajo…