España

FINALIZA O CONGRESO DA FEDERACIÓN GAT

Resumen del Congreso Publicado el 6 noviembre, 2023 Los pasados 3 y 4 de noviembre se celebró en el Auditorio Centenario de la Universidad de Deusto (Bilbao) el XIII Congreso Nacional Interdisciplinar de Atención Temprana, titulado “La Atención Temprana es Salud Mental”. Más de 300 personas de toda España se dieron cita en este encuentro, que contribuyó a reforzar la importancia de la actuación preventiva de la Atención Temprana en Salud Mental, en un momento en el que se está destinando gran cantidad de recursos a la atención hospitalaria de…
España Noticias

INFORME DA FEDERACIÓN GAT SOBRE A SITUACIÓN DA ATENCIÓN TEMPERÁ EN ESPAÑA

A Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana – GAT, remítenos informe realizado a partir dos datos relativos a 2021 y 2022 obtidos a través dos Portales de Transparencia Autonómicos e as Entidades Membro da Federación. Primeira  Edición. 2023. Índice1. Introducción2. Resumen de las respuestas obtenidas 3. Normativa en vigor .4. Población atendida en 2021 5. Población: temporal y funcional6. Número de profesionales en Atención Temprana 7. Composición profesional de los Equipos de Intervención .8. Coordinación de Equipo 9. Coordinación de caso 10. Número de CDIATs 11. Gestión…
España Noticias

NOTICIAS DA FEDERACIÓN GAT

INFORMACIÓN REUNIÓN FEDERACIÓN GAT 5-5-23 Celebrada de forma telemática os informamos: 1. El GAT está participando de forma activa en el “Grupo de Trabajo Técnico sobre Atención Temprana” coordinado por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 conjuntamente. La primera reunión se celebró en el Ministerio de Sanidad en Madrid el 7-6-22. El objetivo del grupo es establecer objetivos comunes en AT para 2023 para todas las CCAA. Hay 5 subgrupos de trabajo: – Subgrupo 1: Marco conceptual de la AT. – Subgrupo 2:…
España Noticias

16 DE XUÑO – DECLARACIÓN DA AGAT POLA MELLORA E A EQUIDADE DA ATENCIÓN TEMPERÁ

A FINANCIACIÓN DEBE SER EN FUNCIÓN DA POBOACIÓN A ATENDER. HAI SERVIZOS QUE RECIBEN VINTE VECES MAIS CARTOS POR NENO/A QUE OUTROS NOS QUE AS FAMILIAS SOPORTAN GRAVES DEMORAS E LISTAS DE ESPERA. A ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA (XUNTA DE GALICIA) E LOCAL (FEGAMP E CONCELLOS) DEBEN GARANTIZAR A EQUIDADE NO ACCESO DOS NENOS E AS FAMILIAS AOS SERVIZOS, ASUMINDO A SÚA RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL A CREACIÓN DOS SERVIZOS DE ATENCIÓN TEMPERÁ NON PODE ESTAR REXIDA POLA INSOLIDARIDADE ENTRE ADMINISTRACIÓNS, OU POLO ÁNIMO DE LUCRO, SE NON POLA EQUIDADE NO TRATO A TODOS…
España Noticias

RETOS DE FUTURO EN EL CUIDADO DEL DESARROLLO INFANTIL

Con este título, a Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana- GAT, ven de publicar o libro “RETOS DE FUTURO EN EL CUIDADO DEL DESARROLLO INFANTIL”. No que colaboran prestixiosos profesionais do itinerario 0-6 Trátase dunha aproximación aos problemas actuais da primeira infancia e á comprensión das súas necesidades evolutivas e os seus fundamentos neurobiolóxicos e epixenéticos. Seguindo as recomendacións da OMS e UNICEF para favorecer entornos cariñosos e sensibles na crianza, o documento trata de articular unha resposta común, transversal , integral e coherente frente as situaciones…
España Noticias

NOVO CONVENIO COLECTIVO NA REDE CATALANA DE ATENCIÓN PRECOZ

11-11-2021 A Asociación Catalana de Atención Precoz remítenos o convenio recén asinado para o colectivo de profesionais da REDE DE CENTROS DE DESENVOLVEMENTO INFANTIL E ATENCIÓN PRECOZ DE CATALUÑA 2021-Convenio-colectivo-CATALUNADescarga GRUPOS PROFESIONAIS TÁBOAS SALARIAIS COMPLEMENTO DE DIRACCIÓN E/OU XESTIÓN ——4.579,82 EUROS/ANO COMPLEMENTO DE COORDINACIÓN TÉCNICA DE CENTRO ——2.800,00 EUROS/ANO
España, Noticias

NOTICIAS DA FEDERACIÓN GAT

INFORMACIÓN REUNIÓN FEDERACIÓN GAT 5-5-23 Celebrada de forma telemática os informamos: 1. El GAT está participando de forma activa en el “Grupo de Trabajo…