Audiovisual

A ciencia do desenvolvemento infantil. Jack Shonkoff

O impacto da adversidade temperá. Patt Levitt

As F-Words. Peter Rosembaun. CanChild Center.

Maestro da postura

Dialogar e non dialogar. «Still face experiment». E. Tronick

A importancia dos primeiros mil días de vida