Estatutos

a_tempo-neno-gorra

A Asociación Galega de Atención Temperá ( AGAT), ten como fins primordiais recollidos nos seus estatutos os de divulgar as novidades tecnolóxicas e metodolóxicas e achegar ás familias todos os coñecementos e medios para ofrecerlles aos nenos e nenas con déficits ou con risco de padecelos, un conxunto de accións optimizadoras e compensadoras que faciliten  a súa axeitada maduración en todos os ámbitos e que lles permita acadar o máximo nivel de desenvolvemento persoal e de integración social.

pdf

Estatutos da AGAT