AGAT

Asociación Galega de Atención Temperá

Quen somos

AGAT é unha asociación interdisciplinaria constituída en 1997 por profesionais galegos que traballamos con nenos e nenas con problemas no desenvolvemento, coas súas familias e contornas na Comunidade Autónoma de Galicia.

AGAT está integrada por profesionais procedentes das distintas disciplinas implicadas na Atención Temperá tanto no campo Sanitario como no Psicosocial e Educativo: Psicólogos/as, Pediatras, Neuropediatras, Fisioterapeutas, Foniatras, Rehabilitadores/as Infantís, Terapeutas Ocupacionais, Logopedas, Pedagogos/as, Mestres/as, Profesorado de Educación Especial, Traballadores/as Sociais, Psicomotricistas, Educadores/as sociais, etc

AGAT forma parte da Federación Española de Asociaciones de Profesionales de la Atención Temprana .

AGAT forma parte da Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia.

Os nosos valores

Interdisciplinariedade

Aberta os profesionais relacionados co desenvolvemento infantil de 0 a 6 anos

Alta cualificación

Formación continua e investigación, cursos, encontros, seminarios e xornadas

Proximidade

Práctica centrada nas familias e nos contornos naturais da vida dos nenos/as

Coordinación

Colaboración coas administracións públicas, entidades de iniciativa social e recursos privados

Noticias

Bolsa de traballo

PSICÓLOGA/PEDAGOGA/PSICOPEDAGOGA PARA ATENCIÓN TEMPERÁ NA UDIAF DEZA

A Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT) precisa para a Unidade de Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar do Deza, servicio social comunitario específico radicado en Lalín, e integrado na Rede Galega de Atención Temperá financiado pola Xunta de Galicia un/unha PSICÓLOGA/PEDAGOGA/PSICOPEDAGOGA Valórase: Formación e/ou experiencia previas en atención temperá, psicomotricidade e apoio a familias Experiencia no itinerario 0-6 Aptitudes persoais e relacionais e capacidade de traballo en equipo O posto de traballo ofrece un marco idóneo para o desenvolvemento e progreso no exercicio profesional no seo dun equipo interdisciplinario e…