AGAT

Asociación Galega de Atención Temperá

Quen somos

AGAT é unha asociación interdisciplinaria constituída en 1997 por profesionais galegos que traballamos con nenos e nenas con problemas no desenvolvemento, coas súas familias e contornas na Comunidade Autónoma de Galicia.

AGAT está integrada por profesionais procedentes das distintas disciplinas implicadas na Atención Temperá tanto no campo Sanitario como no Psicosocial e Educativo: Psicólogos/as, Pediatras, Neuropediatras, Fisioterapeutas, Foniatras, Rehabilitadores/as Infantís, Terapeutas Ocupacionais, Logopedas, Pedagogos/as, Mestres/as, Profesorado de Educación Especial, Traballadores/as Sociais, Psicomotricistas, Educadores/as sociais, etc

AGAT forma parte da Federación Española de Asociaciones de Profesionales de la Atención Temprana .

AGAT forma parte da Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia.

Os nosos valores

Interdisciplinariedade

Aberta os profesionais relacionados co desenvolvemento infantil de 0 a 6 anos

Alta cualificación

Formación continua e investigación, cursos, encontros, seminarios e xornadas

Proximidade

Práctica centrada nas familias e nos contornos naturais da vida dos nenos/as

Coordinación

Colaboración coas administracións públicas, entidades de iniciativa social e recursos privados

Noticias

AGAT CONVOCA O CURSO “PRIMEIRA ALIANZA: PROGRAMA PARA O FORTALECEMENTO DOS VÍNCULOS TEMPERÁS”

No marco dos programas de interese xeral para fin de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do IRPF 2022, xestionados pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia,  AGAT convoca, os vindeiros 9 e 10 de Novembro de 2023, na EGAP (Santiago de Compostela) unha formación sobre o fortalecemento dos vínculos  temperás, que será impartida polo equipo Primera Alianza. Instituto Universitario de la Familia. Universidade Pontificia de Comillas. Dirixida aos profesionais da Rede Galega  de Atención Temperá. CONTEXTUALIZACIÓN: A seguridade nas relacións afectivas temperás promove a…
España, Noticias

NOTICIAS DA FEDERACIÓN GAT

INFORMACIÓN REUNIÓN FEDERACIÓN GAT 5-5-23 Celebrada de forma telemática os informamos: 1. El GAT está participando de forma activa en el “Grupo de Trabajo…