AGAT

Asociación Galega de Atención Temperá

Quen somos

AGAT é unha asociación interdisciplinaria constituída en 1997 por profesionais galegos que traballamos con nenos e nenas con problemas no desenvolvemento, coas súas familias e contornas na Comunidade Autónoma de Galicia.

AGAT está integrada por profesionais procedentes das distintas disciplinas implicadas na Atención Temperá tanto no campo Sanitario como no Psicosocial e Educativo: Psicólogos/as, Pediatras, Neuropediatras, Fisioterapeutas, Foniatras, Rehabilitadores/as Infantís, Terapeutas Ocupacionais, Logopedas, Pedagogos/as, Mestres/as, Profesorado de Educación Especial, Traballadores/as Sociais, Psicomotricistas, Educadores/as sociais, etc

AGAT forma parte da Federación Española de Asociaciones de Profesionales de la Atención Temprana .

AGAT forma parte da Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia.

Os nosos valores

Interdisciplinariedade

Aberta os profesionais relacionados co desenvolvemento infantil de 0 a 6 anos

Alta cualificación

Formación continua e investigación, cursos, encontros, seminarios e xornadas

Proximidade

Práctica centrada nas familias e nos contornos naturais da vida dos nenos/as

Coordinación

Colaboración coas administracións públicas, entidades de iniciativa social e recursos privados

Noticias

Galicia

NOVA PÁXINA WEB DAS UDIAF

As Unidades de Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar estrean páxina web: https://udiaf.com/ As UDIAF (Unidades de Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar) son dispositivos interdisciplinarios especializados en Atención Temperá e acompañamento ás familias cando os nenos e nenas de 0 a 6 anos presentan disarmonías ou situacións evolutivas polas que precisan apoio no seu desenvolvemento persoal Creadas en 2009 como unidades piloto de Atención Temperá, as UDIAF están situadas actualmente nas comarcas do Salnés Norte, Salnés Sur, Deza e Bergantiños e son xestionadas pola Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT) Están…