Solicitude de Asociación

Para solicitar a asociación a AGAT, Asociación Galega de Atención Tempera, deberá seguir os seguintes pasos: