EuropaNoticias

INICIO DA CAMPAÑA EUROPEA “PRIMEIROS ANOS. PRIMEIRA PRIORIDADE”

Invitada pola PLATAFORMA DE INFANCIA, coordinadora da campaña en España, AGAT estivo presente onte no inicio da campaña “FIRST YEARS. FIRST PRIORITY” que conducen en toda Europa EUROCHILD e a ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PASO A PASO en asociación coa ALIANZA EUROPEA DE SALUD PÚBLICA e o FONDO PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ROMANIES.

A Campaña céntrase en conseguir que as políticas públicas den prioridade aos nenos/as dende o nacemento ata os 6 anos, prestando especial atención aos primeiros 1.000 días. A Campaña basease en que dende o dia que nacen as crianzas son titulares de dereitos a pesares da súa situación de inmadurez e dependencia. Examinaremos a forma en que as políticas e a inversión pública poden facer frente as desigualdades dende a idade mais temperá.

A Campaña ten por obxecto asegurar que o desenvolvemento de cada neno na etapa 0-6 ocupe un lugar destacado no programa político mediante a creación dunha solida comunidade de defensores a a nivel nacional e da Unión Europea. Queremos que os responsables políticos, nos países que que participan na Campaña e na institucións da UE, comprendan mellor cómo o coidado do desenvolvemento infantil promove a inclusión, comprometéndose a afoptar un enfoque integrado e multisectorial das súas políticas.

A PLATAFORMA DA INFANCIA coordinadora da campaña en España ten elaborado unha serie de recomendacións clave para España

RECOMENDACIONES CLAVE – ESPAÑA

Elaborar un nuevo marco estratégico sobre el Desarrollo Infantil, con especial atención a los mecanismos de coordinación entre las diferentes instituciones;

Garantizar el acceso universal a la Educación y Cuidados de calidad en la primera infancia;

Desarrollar el Sistema Público de Atención Temprana con libre acceso independientemente del lugar de residencia como se establece en el Acuerdo de Gobierno;

Reducir las disparidades regionales en términos de educación y atención sanitaria;

Desarrollar mejores mecanismos de apoyo a las familias para llegar a más familias en situación de vulnerabilidad y con diferentes umbrales de pobreza;

Mejorar las prestaciones relativas a la licencia de maternidad y paternidad para salvaguardar los derechos de los padres, y que les permiten cuidar adecuadamente de sus hijos en los primeros meses de vida;

Garantizar una licencia pagada a las familias en situaciones vulnerables que necesiten cuidar de sus niños debido a la pandemia;

Asegurar el acceso a los servicios a pesar de la pandemia.

Tags: Europa, Noticias

Outras entradas

3,4 MILLÓNS DE EUROS PARA ATENCIÓN TEMPERÁ EN 2021
PSICÓLOGA COORDINADORA PARA UDIAF BERGANTIÑOS