Noticias

LOGOPEDA PARA UDIAF BERGANTIÑOS

ASUNTO:  Contratación logopeda

A Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT) necesita para a Unidade de Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar de Bergantiños, en Carballo, un/unha logopeda.

Contrato a tempo completo (38,5 h) en réxime de substitución por baixa maternal.

Inicio aproximado: Mediados de xullo. Incorporación inmediata

Finalización: por reincorporación da titular

Requisitos: Diplomatura/Grao en Logopedia e formación/experiencia en desenvolvemento infantil e Atención Temperá

Outros  méritos valorables: experiencia no ámbito 0-6 e no traballo coa infancia e familias.

Procedemento de selección: Méritos e entrevista

Data límite para envío de CV:  26 de xuño, inclusive

Interesados/as dirixir o seu CV a:

prazalogopeda@atenciontemprana.com

axuntar teléfono e correo electrónico de contacto

Tags: Noticias

Outras entradas

16 DE XUÑO -DÍA DA ATENCIÓN TEMPERÁ
ATENCIÓN TEMPERÁ NO BAIXO MIÑO