Formación e cursosNoticias

A XUNTA COFINANCIA O MÁSTER EN ATENCIÓN TEMPERÁ

A XUNTA COFINANCIA O 30% DO CUSTO DA MATRÍCULA DO MÁSTER –

Segundo información que vimos de recibir da Fundación Paideia, a Xunta de Galicia cofinanciará o Máster en Desenvolvemento Infantil e Atención Temperá que se vai desenvolver na Universidade de A Coruña a partir do mes de Outubro do ano en curso, 2018, e ata o mes de xullo de 2019.

Deste xeito, ademaís das 3 ou 4 bolsas de matrícula por un importe do 50% (1.450 €) do custo do Máster (2.900 €) que concede a UDC en función do nº de matriculados, a Xunta de Galicia cofinanciará o Máster cunha achega do 30% da  matrícula (870 €) a todos aqueles alumnos/as que non obtiveran unha bolsa da UDC, polo que o coste efectivo do Máster pasa a ser para eles de 2.030 €. Esta achega por importe de 870 € será reintegrada una vez se realice la entrega del título acreditativo de la realización de la actividad formativa.

Unha noticia excelente polo que supón de facilitar o acceso ao Máster á todos/as que desexen cursalo.

 

 

Tags: Formación e cursos, Noticias

Outras entradas

NOVO SERVIZO EN OURENSE
FINALIZOU CON GRAN ÉXITO O CURSO SOBRE ACTIVIDADE ACUÁTICA