EspañaNoticias

Zaragoza 23 de novembro. Presentación do documento “La visión de los profesionales” . Por un modelo común de Atención Temprana en toda España

Os vindeiros días 23 e 24 de novembro terá lugar en Zaragoza o XI CONGRESO ESTATAL DO GAT, Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Atención Temprana.

Despois dun período de relativo silencio, a Federación vai presentar neste Congreso un novo documento de consenso “LA VISIÓN DE LOS PROFESIONALES” no que se establecen as bases para avanzar cara a un modelo común de Atención Temperá en toda España

De momento, podemos ofrecer o índice de temas tratados:

Presentación
La prestación de Atención Temprana
Una prestación imprescindible
Una demanda de igualdad, equidad y armonización
El derecho a la Atención Temprana
Definición de la prestación de Atención Temprana
Precisan Atención Temprana:
Principios de actuación
El Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT)
Un dispositivo comunitario, sectorizado y territorializado
Un equipo con alta cualificación
Funciones de los CDIAT
Los procesos en el CDIAT
La participación de los niños/as y las familias en los CDIAT
Elementos para la planificación de la política pública de la Atención Temprana
Las necesidades de Atención Temprana
Cuantificación de las actividades de los CDIAT
La financiación
Provisión del servicio público de Atención Temprana
La vinculación contractual con las Administraciones públicas
La concertación social o acción concertada
La evaluación continuada de los CDIAT. Sistema básico de indicadores
A modo de epílogo
Anexo I. Normativa autonómica reguladora de la Atención Temprana
Anexo II. Mapa de indicadores sobre la situación de la Atención Temprana en España
Referencias completas y enlaces

PROGRAMA DO CONGRESO

Tags: España, Noticias

Outras entradas

Entrevista da AGAT co Director Xeral de Persoas Maiores e Persoas con Discapacidade
AGAT INCORPÓRASE Á PLATAFORMA DE ORGANIZACIÓNS DA INFANCIA DE GALICIA – POI