Noticias

RESOLUCIÓN SUBVENCIÓNS AT ENTIDADES LOCAIS – CONVOCATORIA FSE 2018

DOG Núm. 116 Xoves, 20 de xuño de 2019 Páx. 29587
RESOLUCIÓN do 11 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 27 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos de atención temperá no marco da Rede galega de atención temperá, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

Tags: Noticias

Outras entradas

NEGOCIACIÓN SOBRE ATENCIÓN TEMPRANA EN VALENCIA
MÁSTER DE ATENCIÓN TEMPERÁ – 2019 – 2020 NA UDC