GaliciaNoticias

RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA SERVIZOS DE ATENCIÓN TEMPERÁ

CONSOLIDACIÓN DE 32 SATS E CREACIÓN DE 1O NOVOS

Tags: Galicia, Noticias

Outras entradas

LISTA DE ESPERA E 200 DÍAS DE DEMORA NO SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERÁ DE BERGANTIÑOS
PRÓXIMA EDICIÓN DO MÁSTER EN DESENVOLVEMENTO INFANTIL E ATENCIÓN TEMPERÁ 2022-2023