RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA SERVIZOS DE ATENCIÓN TEMPERÁ

CONSOLIDACIÓN DE 32 SATS E CREACIÓN DE 1O NOVOS