RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS 2022 – 2024

41 servizos consolidados e 1 novo servizo no Corgo, Baleira e Castroverde.

A financiación alcanza os 10.141.097 millóns de euros para consolidación de servizos e 187.774 euros en novos servizos para o período 2022-2024