RELACIÓN SOLICITUDES SELECCIONADAS PARA CURSO ESCALA ADBB

RELACIÓN CONFORME Á PRIMEIRA CONVOCATORIA – CONVOCATORIA ORDINARIA

RELACIÓN CONFORME Á SEGUNDA CONVOCATORIA – CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

RELACIÓN DEFINITIVA CONFORME Á INTEGRACIÓN DAS DÚAS CONVOCATORIAS

PRAZO DE RECLAMACIÓNS ATA 1 DE XULLO -INCLUSIVE

RESOLUCIÓN RECLAMACIÓNS – 6 DE XULLO

LISTAXE DEFINITIVO – 12 DE XULLO