Formación e cursosNoticias

PLAN DE FORMACIÓN EN AT 2016

Adxuntamos os datos do “Plan de Formación en Atención Temperá 2016” da Xunta de Galicia. Está  dirixido a:

Persoal  empregado  público ,  dependente  das  Consellerías  de Política  Social,  Sanidade, Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e
persoal empregado nos Servizos Sociais Comunitarios,  vinculado  á  Atención  Temperá.  De  quedar  prazas  vacantes,  poderán
participar  outros/as  profesionais    dependentes  das  administracións  mencionadas  que  interveñan profesionalmente con menores de 0-6  anos de idade.

Enlace ao pdf 
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Plans_e_programas/PLAN_DE_FORMACION_EN_ATENCION_TEMPERA-2016.pdf

Prazo     de     presentación  e     lugar     de     matrícula,     no     seguinte     enlace:
https://egap.xunta.es/matricula/index.php

 

 

Tags: Formación e cursos, Noticias

Outras entradas

CONVOCATORIA SUBVENCIÓNS A CONCELLOS PARA ATENCIÓN TEMPERÁ
INCUMPRIMENTO DO DEREITO A ATENCIÓN TEMPERÁ