EspañaNoticias

NOVO CONVENIO COLECTIVO NA REDE CATALANA DE ATENCIÓN PRECOZ

11-11-2021

A Asociación Catalana de Atención Precoz remítenos o convenio recén asinado para o colectivo de profesionais da REDE DE CENTROS DE DESENVOLVEMENTO INFANTIL E ATENCIÓN PRECOZ DE CATALUÑA

GRUPOS PROFESIONAIS
TÁBOAS SALARIAIS

COMPLEMENTO DE DIRACCIÓN E/OU XESTIÓN ——4.579,82 EUROS/ANO

COMPLEMENTO DE COORDINACIÓN TÉCNICA DE CENTRO ——2.800,00 EUROS/ANO

Tags: España, Noticias

Outras entradas

REFERENCIAS BÁSICAS PARA EL DESARROLLO DE LA ATENCIÓN TEMPRANA
A POIG INICIA A SEMANA POLOS DEREITOS DA INFANCIA