Formación e cursosGalicia

NOVA EDICIÓN DO CURSO «TRABALLO CON FAMILIAS»

1-07-2024

CONVOCATORIA DA 2ª EDICIÓN DO CURSO “TRABALLO CON FAMILIAS”

UNHA FORMACIÓN EXCEPCIONAL CO CENTRO MARIE LANGER

 

 

  O TRABALLO CON FAMILIAS NA

 REDE GALEGA DE ATENCIÓN TEMPERÁ

Formación organizada e coordinada pola Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT) e impartida polo Centro Marie Langer, Centro de desenvolvemento de saúde comunitaria.  

Financiación de programas de interese xeral para fin de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do IRPF 2023, xestionado pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia

50 HORAS DE FORMACIÓN SUPERVISADA

 

OBXECTIVOS

 • Reflexionar acerca do proceso de construción de autonomía como un proceso integral no desenvolvemento humano e a implicación do vínculo co mundo adulto.
 • Traballar algunhas ferramentas para optimizar a relación coas familias dos nenos e nenas usuarias de Atención Temperá.
 • Coñecer algunhas nocións básicas da concepción da Metodoloxía ProCC en relación a intervención grupal con familias.

CONTIDOS

 • Ter un fillo con trastorno do desenvolvemento, implicacións para a familia. O papel da familia no tratamento dun neno/a en atención temperá. O papel do profesional de atención temperá en relación á familia.
 • Normalidade Suposta Saúde e malestares cotiáns do ámbito familiar. Dificultades cotiás nas relacións familiares e a súa relación co proceso de construción de autonomía.
 • Vínculo, desprendementos, duelo, autoridade e límites. Sentimentos nomeables e innomeables e a súa influencia no proceso de elaboración do duelo. O círculo vicioso da culpa.
 • Claves para a intervención con familias, intervención individual e intervención grupaL
 • Orientación comunitaria na intervención. Algunhas ferramentas para o traballo grupal con familias desde unha perspectiva comunitaria.

 LUGAR – EGAP- SANTIAGO DE COMPOSTELA.  Nº DE PRAZAS = 25   Formación gratuíta previa selección, baremación e distribución das prazas.  

 REQUISITOS MÍNIMOS  PARA OPTAR Á SELECCIÓN .

 • Para optar á selección os candidatos deben
 1. Estar en posesión dunha titulación de grao exixible para traballar en Atención Temperá: psicoloxía, logopedia, pedagoxía, maxisterio, fisioterapia, terapia ocupacional, educación social, traballado social, etc.
 2. Estar traballando na actualidade na Rede Galega de Atención Temperá (RGAT)
 3. Contar cunha experiencia mínima de 1 ano traballado na Rede Galega de Atención Temperá (RGAT)

  SELECCIÓN DOS CANDIDATOS

 • A selección realizarase partindo dunha primeira listaxe por rigoroso orde de inscrición, seleccionando por unidade/servizo diferente de tal xeito que se consiga a participación do maior número de unidades/servizos da RGAT, ata cubrir o total de prazas.

  CERTIFICACIÓN DO CURSO

 • Imprescindible unha asistencia superior ao 75% das horas presenciais
 1. PUBLICACIÓN DA CONVOCATORIA: 1 de xullo de 2024  – WEB DA AGAT
 2. PRAZO DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES: 8 de xullo – 21 de xullo de 2024 (inclusive)

Solicitude a través do correo electrónico: formacion@atenciontemprana.com

 • Asunto: Curso “Traballo con Familias”.
 • No apartado mensaxe:
  • Nome e apelidos
  • Perfil profesional
  • Email para recibir notificacións
  • Número de teléfono
  • SAT no que está traballando actualmente

 

 • Adxuntar Certificado do tempo traballado na Rede Galega de Atención Temperá pola entidade correspondente.
 1. PUBLICACIÓN DA LISTAXE DE SELECCIONADOS : 29 de xullo

A comprobación de requisitos, listaxes e resolucións será realizada pola comisión de formación da AGAT. Prégase compromiso en firme de asistencia, tendo en conta o carácter gratuíto e  excepcional da formación.  

 

PDF coa convocatoria

PROGRAMA TRABALLO CON FAMILIAS 2024

Tags: Formación e cursos, Galicia

Outras entradas

NOVA EDICIÓN DO CURSO PRIMEIRA ALIANZA