MOVÁMONOS NA CASA

O grupo de fisioterapeutas da Asociación Catalana de Atenció Precoç (ACAP) elaborou estes posters para dar ideas na casa.