A SITUACIÓN DA REDE COMUNITARIA DE ATENCIÓN TEMPERÁ