FINALIZA A SEGUNDA EDICIÓN DO CURSO «O NENO EN ATENCIÓN TEMPERÁ. ABORDAXE DENDE A GLOBALIDADE»