EuropaNoticias

ESTRATEXIA EUROPEA SOBRE DEREITOS E CARTA DE GARANTIA DA INFANCIA VULNERABLE

24-03-2021

A Unión Europea ven de lanzar unha nova iniciativa-marco para asegurar a protección dos dereitos dos nenos /as e o acceso seguro dos mais vulnerables a servizos básicos.

La European Child Guarantee trata de rachar este ciclo. Achega Guía e Medios para que os estados membros den apoio aos nenos e nenas en situación vulnerables, i.e. personas con menos de 18 anos en risco de pobreza ou exclusión social.

Os Estados deben garantizar:

ACCESO LIBRE – EFECTIVO A :

EDUCACIÓN E COIDADO TEMPERÁEuropean Child Guarantee - early childhood education and care
ACTIVIDADES EDUCATIVAS E DE OCIO VINCULADAS AOS CENTROS EDUCATIVOSEuropean Child Guarantee - education and school-related activities
UNHA COMIDA COMO MÍNIMO CADA DÍA European Child Guarantee - at least one healthy meal each school day
SAÚDEEuropean Child Guarantee - healthcare
NUTRICIÓN SAUDABLEEuropean Child Guarantee - healthy nutrition
VIVENDA ADECUADAEuropean Child Guarantee - adequate housing

Os Estados Membros poden dispoñer de financiación da UE para dar apoio as accións incluidas na Child Guarantee, en particular do European Social Fund Plus (ESF+) e Next Generation EU.

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_en

Tags: Europa, Noticias

Outras entradas

INAUGURADA A EXPOSICIÓN “RETRATOS DA INFANCIA”
AGAT CONTRATA PSICOMOTRICISTA NA UDIAF SALNÉS