GaliciaNoticias

Entrevista coa FEGAMP

Dentro da ronda de contactos que ven celebrando AGAT,  o xoves 24 de outubro, unha delegación da Asociación, formada por Teresa Busto, Presidenta, e Jaime Ponte, Vicepresidente, mantivo unha entrevista con, Alfredo Garcia Rodríguez, Presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), co obxecto de expoñerlle a situación actual da Rede Galega de Atención Temperá e as demandas da AGAT respecto da necesidade de incrementar a inversión, realizar unha planificación asistencial rigorosa e desenvolver o Decreto 183/2013, establecer un modelo axeitado de financiación, acreditación e avaliación dos servizos.

Galicia é unha das Comunidades Autónomas que menos inviste en Atención Temperá, 1.948.953 €, para 2019, no proxecto de orzamentos recén enviado pola Xunta de Galicia ao Parlamento. Cifras que contrastan coas de outras Comunidades como Cataluña – 40 millónes e 100 centros, Andalucia, 28,8 millóns e 179 centros. Por outra banda a maioría das Comunidades Autónomas dispoñen de acordos marco ou regulacións que aseguran un modelo de financiamento adecuado

Para AGAT, o modelo de financiamento debe garantir a universalidade do dereito á Atención Temperá, a equidade e igualdade de oportunidade, non ter custo económico para as familias nin directo nin indirecto, asegurando a proximidade dos recursos aos lugares de vida ordinaria das familias e dos nenos/as, a conciliación da vida familiar e laboral dos pais e a presenza e participación do neno/a nas rutinas das súas contornas naturais habituais.

En tanto que servizo público o financiamento dos servizos de Atención Temperá debe ser pública na súa totalidade e prestada a través de centros propios ou concertados cos concellos ou coas entidades sociais.

Ainda que o sistema máis estendido actualmente é o da subvención (con frecuencia mal denominada convenio) coas súas múltiples variantes, pola experiencia acumulada cremos que é un sistema pouco eficiente que en termos asistenciais está xerando unha indesexable precariedade, produce unha inestabilidade moi pouco recomendable no desempeño profesional, e provoca un inxusto e excesivo transvasamento de horas desde as tarefas asistenciais á realización de trámites prolijos e innecesarios. E, por outra banda, dificulta enormemente a xestión financeira das entidades.
AGAT, como o resto das asociacións profesionais do Estado,  avoga, no suposto da externalización, polo sistema de concertación como fórmula xeneralizada de vinculación contractual coas administracións públicas, baixo o amparo da 24 /2014. da UE. evitando algunhas das obrigacións e rixideces que establecen as leis de contratos co sector público e dándolle todo o valor que merece ás directrices de calidade, continuidade, accesibilidade, dispoñibilidade, exhaustividad e sustentabilidade que sinala ista directiva para os servizos orientados ás persoas.

Tags: Galicia, Noticias

Outras entradas

1.948.953 € para Atención Temperá no proxecto de orzamentos 2019
Cuntis, Caldas, Moraña, Portas y Barro garantizan a continuidade do servizo de Atención Temperá