Formación e cursosNoticias

CURSO 26 DE NOVEMBRO – CON MERCÉ LEONHARDT

DECLARADO DE INTERESE SANITARIO

  UNHA MIRADA DENDE A ATENCIÓN TEMPERÁ

 26 DE NOVEMBRO – CURSO “O NEONATO E A HUMANIZACIÓN DA SÚA CONTORNA”

 ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – SANTIAGO

 ENCONTRO CON

     MERCE LEONHARDT GALLEGO

        merce-leonhardt

        Psicóloga,investigadora y docente.

 Iniciadora e pioneira da Atención Temperá con nenos cegos e afectados por severos déficits visuales en España desde o ano 1978, na actualidade tamén na India, Bolivia e Ucraina. Titulada pola Universidade de Harvard en capacitación para avaliar por medio da Neonatal Behavioural Assessment Scale (NBAS) e creadora da Batería de optotipos ML Mercé Leonhardt para bebés prematuros e neonatos e do Kit de Estimulación Visual para nenos a partir de O anos. Colaboradora nos Hospitais de Barcelona en a atención con bebés e neonatos con discapacidades e na atención aos seus pais. Profesora en distintos Masters e Posgraos de Universidades de todo o territorio español. Investigadora colaboradora do equipo de investigación dos hospitais  Maternais de Sant Joan de Deu,Vall d’Hebrón e Sant Pau en Barcelona e en investigacións internacional sobre a visión de Jos bebés. Coordinadora do programa de Atencion Temperá da Fundación Vicente Ferrer en India e da Fundación Ramón Martí Bonet en Barcelona. Formou parte durante dez anos dun grupo de investigación europeo dentro dun programa COMENIUS sobre a discapacidad visual. Nos últimos anos participou en diferentes Conferencias Europeas e Internacionais en Francia, Chemnitz, (Alemania), en Malasia, en India, Thailandia, Colombia, Chile, Arxentina, Brasil, Venezuela, Perú, Bolivia, etc. (XV Conferencia de ICEVI en Malasia, Congreso Internacional de Alteracións Neurologicas de Barcelona xunto á Dra. Lea Hyvarinen, I Reunion Interdiciplinar sobre a Resilencia en nenos discapacitados, Xornadas Internacionais Bobath en 2010 …) e colaborou na impartiendo cursos e congresos en Polonia, Kuala Lumpur, Bangkok, Perú, Brasil, Arxentina, Venezuela, Bolivia, India, Colombia, Chile, etc.

 

TEMAS QUE ABORDARÁ O 26 DE NOVEMBRO

 

  •   A Escala de Brazelton ou NBAS (Neonatal Behavioral Assessment Scale, 3rd. Edition. Brazelton e Nugent, 1995, 1997), utilízana tanto clínicos como investigadores desde o ano 1973 e está considerada a técnica máis completa para a avaliación do comportamento neonatal. O seu obxectivo é o de realizar unha descrición pormenorizada das capacidades do neonato a través de 28 ítems conductuais e 18 reflexos. O tempo de administración é duns 20 minutos.
  • Esta escala é un instrumento moi útil como procedemento de intervención xa que, ademais de detectar os puntos fortes e os débiles do recentemente nado, permite crear nos pais a capacidade de observación do seu fillo, de tal forma que o poidan coñecer mellor desde os primeiros días da súa vida e permítalles establecer un vínculo o máis favorable posible para o seu desenvolvemento. Desde a primeira edición da NBAS realizáronse numerosos estudos centrados na avaliación do comportamento neonatal, tanto en neonatos sans como en neonatos de risco de diversa etiología.

 

  • A Escala NBO ( Sistema de observación da conduta do recentemente nado) deseñar para axudar aos clínicos a sensibilizar aos pais sobre as competencias e a singularidade do neno e así contribuír desde o principio ao desenvolvemento dunha relación positiva entre pais e fillo. O NBO é un sistema de aprendizaxe e comunicación individual centrado no bebé e na súa familia.

 

  • A Avaliación das funcións visuales. Os nenos cegos, con baixa visión ou déficit visual cerebral.

 

VER PROGRAMA

curso-neonato26 de NOVEMBRO. ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

“O NEONATO E A HUMANIZACIÓN DA SÚA CONTORNA”

Tags: Formación e cursos, Noticias

Outras entradas

XORNADA: CAMBIO SOCIAL E CRISE DA CULTURA DE CRIANZA
NOVO CURSO : XÉNETICA E AT