Programa FSE Galicia 2014-2020

PO FSE Galicia 2014-2020 “Inviste no teu futuro”

  • Resumo do programa:
    EU
Obxectivo Temático 09. “Promover a  inclusión social, loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación”
Prioridade de Investimento 9.4 “Mellorar a accesibilidade para as persoas máis vulnerables a servizos de atención  sanitaria, sociais e de orientación, formación e educación, incluíndo a eliminación de estereotipos”.
Obxectivo Específico 9.4.1 “Mellorar a accesibilidade para as persoas máis vulnerables a servizos de atención sanitaria, sociais e de orientación, formación e educación, incluíndo a eliminación dos estereotipos”.
Subvencións Orde do 22 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos de atención temperá no marco da Rede Galega de atención temperá, cofinanciada polo programa operativo Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para os anos 2016 e 2017 (DOG núm. 126, do 05/07/2016)
 ORDE do 27 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoraspara a concesión de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma
de Galicia para a prestación de servizos de atención temperá no marco da
Rede galega de atención temperá, cofinanciadas polo programa operativo FSE
Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de
procedemento BS700A). 

ORDE do 25 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019.