GaliciaNoticias

CONVOCADAS SUBVENCIÓNS A CONCELLOS PARA ATENCIÓN TEMPERÁ

O diario oficial de Galicia DOG, recolle hoxe a convocatoria de subvencións a Concellos para a prestacion de servicios de atención temperá

A cuantía total é de 1.388.545 € en dous programas

  • Programa 1 – consolidación de servizos subvenciados na orde precedente 720.000 €
  • Programa 2- financiación de outros servizos e servizos de nova creación 688.545 €

O prazo temporal de financiación vai dende Novembro 2017 ata Outubro 2018 – 12 meses posibles en total

Subvenciónase 1 equipo de atención temperá interdisciplinario, formado por persoal propio ou concertado con entidades de iniciativa social

A cuantía é:

  • ata 8.100 €/mes para concellos individuais maiores de 10.000 hab.
  • ata 10.000 €/mes  para agrupacións, mancomunidades ou consorcios

Pódese consultar a Orde e o extracto aquí

Orde

AnuncioG0425-030418-0008_gl

Extracto

AnuncioG0425-030418-0010_gl

 

 

 

Tags: Galicia, Noticias

Outras entradas

¡¡¡ CURSO COMPLETO ¡¡¡ ACTIVIDADE ACUÁTICA E ATENCIÓN TEMPERÁ
PRAZA ESTIMULADOR/A CHUAC