CONTRATACIÓN PSICOLOGA, EDUCADORA SOCIAL E LOGOPEDA EN VIANA DO BOLO

Convocatoria e bases de selección para a contratación laboral temporal dun/dunha psicólogo/a, un/unha educador/a social e un/unha logopeda, para o servizo de atención temperá

PRAZO ATA O 25 DE MAIO

https://www.vianadobolo.gal/portal-cidadan/post/gl/354