CONTINÚA O CURSO SOBRE «O NENO EN ATENCIÓN TEMPERÁ» ABORDAXE DENDE A GLOBALIDADE