Galicia

Galicia Noticias

A XUNTA APROBA A NOVA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS AOS CONCELLOS PARA ATENCIÓN TEMPERÁ

29 -12-2021 INFORMACIÓN DA XUNTA O Goberno galego duplica no ano 2022 o orzamento destinado a este servizo ata os6,2 millóns de euros, o que permitirá a apertura de novos centros e consolidar as x aexistentes — Subvencionará o mantemento de ata 50 unidades por toda Galicia e incrementaránun 5% os fondos destinados a cada unha, así como o financiamento do 100% dashoras ofertadas— Nestes momentos o Goberno galego achega fondos para as tres unidadesxestionadas pola Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT) e as 33 de xestiónmunicipal O Consello da…
Galicia Noticias

O PARLAMENTO PIDE REFORZAR A REDE GALEGA DE ATENCIÓN TEMPERÁ

PRENSA 16-12-2021 Os tres grupos parlamentarios —PPdeG, PSdeG e BNG— aprobaron este xoves por unanimidade unha proposición non de lei defendida polo Bloque pola que instan a Xunta a “ampliar e reforzar” a rede galega de atención temperá para atender a infancia menor de seis anos con trastornos.A iniciativa foi presentada polo Grupo do BNG na Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego do Parlamento galego, defendida pola deputada Olalla Rodil, quen celebrou o acordo. O PP presentou unha emenda de substitución, que foi aceptada.O BNG defende que este fortalecemento…
Galicia Noticias

NENOS DO RURAL SEN ATENCIÓN TEMPERÁ SETE MESES AO ANO

PRENSA 28-11-2021Un total de 24 menores de la Mancomunidad Conso Frieiras vio suspendido su tratamiento El servicio de Atención Temprana de la Mancomunidad Conso Frieiras engloba los concellos de A Gudiña, Viana do Bolo, Vilariño de Conxo, Riós, A Mezquita y Manzaneda. Estas administraciones locales se turnan cada año para solicitar la ayuda necesaria para costear el servicio, destinado a abordar problemas de desarrollo en menores de siete años, siendo Viana su promotor en 2021. Pero estos niños y sus familias se ven desprovistos de dicha prestación durante la mayor…
Galicia Noticias

ESPERAS DE ATA NOVE MESES NA ATENCIÓN TEMPERÁ HOSPITALARIA

Prensa 22-11-2021 Familias gallegas ven escasos los recursos para los niños de 0 a 6 años con problemas de desarrollo La atención temprana (AT), hace años más conocida como estimulación precoz, es un conjunto de intervenciones que buscan dar respuesta a las necesidades de los niños de entre cero y seis años que presentan algún problema de desarrollo. Existen afectaciones leves, como retrasos en el habla o la movilidad, y otras que pueden resultar más complicadas, como los trastornos del espectro autista (TEA). La clave, en todos los casos, está…
Galicia Noticias

A POIG INICIA A SEMANA POLOS DEREITOS DA INFANCIA

A PLATAFORMA DE INFANCIA DE GALICIA INICIA A SEMANA POLOS DEREITOS DA INFANCIA (Santiago de Compostela – 15 de Novembro 2021). A Plataforma de Infancia de Galicia (POIG) comeza a semana onde os nenos e nenas son os protagonistas. Con motivo da Conmemoración do Día Universal dos Dereitos da Infancia o 20 de Novembro, a plataforma galega prevé tres actos con diferentes institución galegas. O día comezará ás 10:00 hs. na Valedora do Pobo coa presentación do Informe sobre a Situación da Infancia en Galicia coas intervencións de María Dolores…
Galicia Noticias

CASE 6 MILLÓNS DE EUROS PARA ATENCIÓN TEMPERÁ NO PROXECTO DE ORZAMENTOS PARA 2022

O proxecto de orzamentos da Xunta,  aprobado o pasado 18 de outubro, ten previsto un crédito de 5.865.990,00 € destinados á nova Convocatoria de Axudas, un incremento de 2.796.653,00 € en relación á convocatoria previa. Supostamente, dentro dese crédito figurará unha parte PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN, que permitiría a continuidade dos 33 SATS actuais dende o día 1 de novembro, facilitando así que os concellos poidan darlle continuidade a prestación e os servizos actuais. Outro estara probablemente orientado á creación de novas unidades. A continuidade dos Servizos é un tema prinicipal…
Galicia Noticias

COLAS NO SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERÁ DO SALNÉS

Prensa 2-02-2021 Setenta familias de la comarca aguardan cita en un centro que necesita ampliarse; en él se atiende a menores de hasta seis años con dificultades de desarrollo Pocas políticas hay tan eficientes como aquellas que afrontan las dificultades cuanto antes, sin dejar que crezcan y se conviertan en una arrolladora bola de nieve. Esa es, precisamente, la filosofía de las unidades de atención temprana que la Agat (Asociación Galega de Atención Temperá) ha puesto en marcha en varios puntos de Galicia con financiación de la Xunta. Lo cierto…
Galicia Noticias

A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL ANUNCIA UN PLAN DE FORMACIÓN PARA PROFESIONAIS DE ATENCIÓN TEMPERÁ

Fabiola García anuncia que Galicia desenvolverá un plan pioneiro de formación para profesionais de atención temperá O Goberno galego incrementou as unidades de atención ao pasar das dúas existentes no ano 2009 ata as 39 que existen na actualidade Os Concellos atendidos pasaron dos 14 no ano 2009 aos 168, a metade do territorio galego e os nenos atendidos tamén se incrementaron ao pasar de 160, a máis de 1740 Sinala que a Xunta seguirá apostando por este servizo que ten demostrado ser imprescindible para as familias con nenas e…