Formación e cursosNoticias

BASES E INSCRICIÓNS PARA CURSOS NA ESCALA ADBB

ESCALA ADBB

(Alarme Détresse Bébé)

(Guedeney, 2001-2012)

“Detección precoz de indicadores de alarma na Primeira Infancia”

 2-3 e 23-24 de outubro de 2020

Formación organizada e coordinada pola Asociación para a Saúde Mental Infantil ASMI WAIMH-España coa colaboración da Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT)

Financiación de programas de interés xeral para fin de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do IRPF 2019, xestionado pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia

 

CONVOCATORIA SELECCIÓN DE PARTICIPANTES

Nº DE PRAZAS = 20  

Formación gratuíta previa selección, baremación e distribución das prazas.

Prégase non concorrer se non se compren os requisitos mínimos.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA OPTAR Á SELECCIÓN .

Para optar á selección os candidatos deben

 • Estar en posesión dunha titulación de grao exixible para traballar en Atención Temperá: psicólogas, logopedas, pedagogas, mestras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, ….
 • Estar traballando na actualidade na Rede Galega de Atención Temperá (RGAT)
 • Contar cunha experiencia mínima de 3 anos traballados na Rede Galega de Atención Temperá (RGAT)
  • ou, alternativamente:
 • Contar con 2 anos de experiencia mínima na RGAT e formación de posgrao en Atención Temperá e/ou Apoio Familiar (mínimo 300 h.)

BAREMO DE PUNTUACIÓN  DOS CANDIDATOS ADMITIDOS

 • Por cada ano de experiencia na RGAT = 10 puntos
 • Por cada titulación de posgrao ou curso de especialización superior a 300 horas relacionados co traballo en Atención Temperá = 10 puntos
 • Por cada unha doutras titulacións de posgrao ou curso de especialización superior a 300 h. no ámbito da infancia = 5 puntos
 • Por cada 30 horas acreditadas en cursos de formación para actualización en temas de Atención Temperá nos últimos 5 anos = 1 punto

APLICACIÓN DO CRITERIO DE DISTRIBUCIÓN  

Realizada a baremación, elaborarase unha primeira listaxe das/os candidatas/os admitidas/os por orde de puntuación e, seguindo a antedita orde, a continuación elaborarase unha segunda listaxe mediante a selección de 1 candidata/o por cada unidade/servizo co fin de que na listaxe final estean representados o maior número  posible de servizos da RGAT.

Se quedaran prazas vacantes, estas distribuiranse seguindo o mesmo criterio entre as/os candidatas/os restantes ata ocupar o total de prazas ofertadas. Facilitando novamente o acceso ao maior nº de servizos.

PRAZOS

 1. PUBLICACIÓN DA CONVOCATORIA – 8 DE XUÑO DE 2020 – WEB DA AGAT
 2. PRAZO DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES – 8 A 22 XUÑO DE 2020
  1. Formulario de solicitude
  2. Enviade formulario a formacion@atenciontemprana.com
 3. BAREMACIÓN E PRIMEIRA LISTAXE DE ADMITIDOS –  29 DE XUÑO
 4. PRESENTACIÓN RECLAMACIÓNS – 1 DE XULLO
  1. Formulario de reclamación
  2. Enviade reclamación a formacion@atenciontemprana.com
 5. RESOLUCIÓN DE RECLAMACIÓNS –6 DE XULLO
 6. SEGUNDA LISTAXE DE ADMITIDOS – 10 DE XULLO

A comprobación de requisitos, baremación, listaxes e resolucións será realizada pola comisión de formación da AGAT.

Tags: Formación e cursos, Noticias

Outras entradas

FORMACIÓN CERTIFICADA NA ESCALA ADBB – DETECCIÓN PRECOZ ESTRÉS RELACIONAL
AGAT SAÚDA QUE A LEI DE PROTECCIÓN Á INFANCIA ESTABLEZA O DEREITO Á ATENCIÓN TEMPERÁ