GaliciaNoticias

AXENDA ATENCION TEMPERÁ 2015-2017

A Xunta de Galicia ven de publicar a Axenda Interdepartamental de Atención Temperá 2015-2015.

O documento, que pode atoparse na web das distintas consellerías

http://benestar.xunta.es/web/portal/axenda-da-atencion-tempera

http://www.edu.xunta.es/web/node/15002

Contén 7  liñas estratéxicas:

LIÑA ESTRATÉXICA 1. INFORMACIÓN E SENSIBILIZACIÓN
LIÑA ESTRATÉXICA 2. FORMACIÓN
LIÑA ESTRATÉXICA 3. PLANIFICACIÓN E PROGRAMACIÓN
LIÑA ESTRATÉXICA 4. COORDINACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROCESO ASISTENCIAL INTEGRADO DE ATENCIÓN TEMPERÁ
LIÑA ESTRATÉXICA 5. PARTICIPACIÓN E APOIO FAMILIAR
LIÑA ESTRATÉXICA 6. INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
LIÑA ESTRATÉXICA 7. CALIDADE

E un calendario de realizacións no que se expresan os departamentos responsables de promover as actuacións

 

Tags: Galicia, Noticias

Outras entradas

NOVO PROTOCOLO DE COORDINACIÓN, INTERVENCIÓN E DERIVACIÓN
AGAT PRESENTA UN ESTUDO DE NECESIDADES DE ATENCIÓN TEMPERÁ