AS VACACIÓNS E OS PERMISOS DEIXAN DE ESTAR SUBVENCIONADOS NOS SERVIZOS DE ATENCIÓN TEMPERÁ

O DOG de hoxe 28 de abril publica unha orde da CPS, pola que se modifican as bases da convocatoria de subvencións aos concellos para servizos de atención temperá.

DEIXAN DE ESTAR SUBVENCIONADAS

  • Vacacións
  • Días de asuntos propios
  • Quince días de permiso por matrimonio
  • Os 2 días por fallecemento, accidente ou enfermidade grave, hospitalalización de familiares ata segundo grado, e os 4 se hai que desplazarse
  • 1 día por traslado de domilio habitual
  • O tempo para o cumprimento de deberes públicos
  • Funcións sindicais ou de representaxción
  • Exámenes prenatais e técnicas de preparacion ao parto
  • Sesións de información e preparación para adopción e acollemento

A ORDE RECORDA A NECESIDADE DE CUMPRIR A LEXISLACIÓN LABORAL APLICABLE

Recordamos a todos os concellos, entidades e profesionais que o convenio sectorial aplicable aos servizos de atención temperá é o XV CONVENIO ESTATAL SOBRE DISCAPACIDADE