GaliciaNoticias

AS VACACIÓNS E OS PERMISOS DEIXAN DE ESTAR SUBVENCIONADOS NOS SERVIZOS DE ATENCIÓN TEMPERÁ

O DOG de hoxe 28 de abril publica unha orde da CPS, pola que se modifican as bases da convocatoria de subvencións aos concellos para servizos de atención temperá.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220428/AnuncioG0425-250422-0001_es.pdf

DEIXAN DE ESTAR SUBVENCIONADAS

  • Vacacións
  • Días de asuntos propios
  • Quince días de permiso por matrimonio
  • Os 2 días por fallecemento, accidente ou enfermidade grave, hospitalalización de familiares ata segundo grado, e os 4 se hai que desplazarse
  • 1 día por traslado de domilio habitual
  • O tempo para o cumprimento de deberes públicos
  • Funcións sindicais ou de representaxción
  • Exámenes prenatais e técnicas de preparacion ao parto
  • Sesións de información e preparación para adopción e acollemento

A ORDE RECORDA A NECESIDADE DE CUMPRIR A LEXISLACIÓN LABORAL APLICABLE

Recordamos a todos os concellos, entidades e profesionais que o convenio sectorial aplicable aos servizos de atención temperá é o XV CONVENIO ESTATAL SOBRE DISCAPACIDADE

Tags: Galicia, Noticias

Outras entradas

O ENCONTRO DE SATS ANALIZA A SITUACIÓN DOS SERVIZOS COMUNITARIOS DE ATENCIÓN TEMPERÁ EN GALICIA
LISTA DE ESPERA E 200 DÍAS DE DEMORA NO SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERÁ DE BERGANTIÑOS