Data: 04 marzo 2014

Programa a_tempo

a_tempo-cartaz-vPrograma a_tempo de detección precoz nas escolas infantís . Convenio de colaboración coa Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da Xunta de Galicia. Desenvolvemento ao longo dos anos 2006-2009, 25 escolas infantís 0-3, 173 educadoras, 1971 nenos/as. Informe editado pola AGAT e a Xunta de Galicia