Data: 04 marzo 2014

Libro Branco da Atención Temperá

libroblancoColaboración na redacción, edición e difusión do  «Libro Branco da Atención Temperá«, fito documental da Atención Temperá no conxunto do Estado (13 edicións, traducido ao galego, inglés, árabe, portugués)