Data: 04 marzo 2014

Encontros interdisciplinarios.

Asociación Galega de Atención Temperá

Asociación Galega de Atención Temperá

Xornadas interdisciplinarias.

 

Xornadas de encontro dos profesionais de Galicia

 

“IV XORNADA INTERDISCIPLINAR” – SANTIAGO 2002

cartel IV jornadas

Venres, 25 de Xaneiro de 2002
“A protección das primeiras relacións”
e presentación da edición en galego do
“Libro Blanco de Atención Temprana”

Programa
9´30 Presentación da edición en galego do “Libro Blanco de Atención Temprana”
Ilmo. Sr. D. Francisco López. Director Xeral da División Sanitaria do SERGAS. Ilma. Sra. Dña. Dolores Pan. Directora Xeral de Servicios Sociais. Ilma. Sra. Dña. Mar Pérez Directora Xeral de Ordenación Educativa e Formación Profesional. Ilmo. Sr. D. Demetrio
Casado. Secretario Ejecutivo Real Patronato sobre Discapacidad.
Sra. Dña. María G. Millá. Presidenta do GAT. Sr. D. José Cardama Presidente da AGAT
10´15 SESION I
Moderador: Dr. José Ramón Fernández. Pediatra Neonatólogo. Profesor Titular da Facultade de Medicina(USC).Xefe de Sección de
Neonatoloxía do C. Hospitalario Universitario de Santiago.
Conferencia
“Apoio o desenvolvemento dos recén nacidos demasiado pequenos, demasiado pronto”
Premio Reina Sofía de Investigación sobre Prevención das Deficiencias, ano 2000
Dra. Carmen Pallás. Pediatra Neonatóloga. Hospital Doce de Octubre. Madrid
Dra. Carmen Medina. Pediatra Neonatóloga. Hospital Doce de Octubre. Madrid
Dr. Javier De la Cruz. Epidemiólogo Clínico. Hospital Doce de Octubre. Madrid.
11’15 Pausa, café, descanso.
11’45 SESION II
Moderador: Dr. Jose María Fraga. Pedíatra Neonatólogo. Profesor Titular da Facultade de Medicina(USC). Xefe de Servicio de
Neonatologxa. C. Hospitalario Universitario de Santiago
Conferencia
“Atención temperá en neonatoloxía”
Dr. Jose Arizcun. Pediatra Neonatólogo. Presidente de GENYSI
Dra. Mercedes Valle. Psicóloga. Servicio de Neonatoloxía. Hospital Clínico Universitario San Carlos. Madrid
13,15 SESION III
Moderadoras:
Dña. Marta Rodríguez. Psicóloga. Magíster de Atención Temprana. Asociación Down Compostela.Santiago
Dña. Concha Rodríguez.Pedagoga. Logopeda. Unidade de Atención Temperá. C. Hospitalario Universitario de Santiago
Seminario (1ª parte)
“Análisis das relacións interpersonais tempranas: un modelo de observación e a súa aplicación terapéutica nun programa de intervención”
Dra. Cecilia Perez-Minguez. Psicóloga. Filóloga. Centro de Psicoterapia e Psicoanálisis. Madrid
14’00 Comida
16’00 Seminario (2ª parte)
“Análisis das relacións interpersonais tempranas: un modelo de observación e a súa aplicación terapéutica nun programa de intervención”
18’45 Resumen e conclusións da Xornada
Dr. Jaime Ponte. Rehabilitador Infantil.Ferrol
19’00 Clausura. Ilma. Sra. Dña. Mar Bernal. Concellalía de Servicios Sociais. Santiago
Dirixida a: Profesionais interesados na asistencia integral do niño con alto risco ou discapacitado: médicos, enfermeiras, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, fisioterapeutas, logopedas, psicomotricistas, traballadores
sociales, educadores
Lugar: Salón de actos do Instituto Galego de Vivenda e Solo.1ª planta. Entrada principal Area Central. Polígono de Fontiñas. Santiago de Compostela..
Secretaría técnica e inscripción: Secretaría técnica e inscripción: AGAT ,Lopez
Mora 17-1º B .36211 Vigo
Teléfono 986291037
E-mail mi@email.com
Matrícula :
Socios AGAT – Gratuita.
Previa inscripción na Secretaría Técnica.
Non socios – 8.000 Ptas.
Envia-lo certificado de ingreso na C/C 2091-0301-95-3045010879 á Secretaría
Estudiantes – 4.000 Ptas.
Engadire acreditación ó certificado de ingreso
* Se entregará a cada asistente un exemplar da edición en galego do Libro
Blanco.

“III XORNADA INTERDISCIPLINAR” – FERROL 2000

Payaso III jornadas agat

Ferrol, Venres 6 de Outubro 2000

“Informática na primeira infancia”

9-9,45 Recepción e entrega de documentación

9,45 Apertura e presentación

10, 00 A Sociedade da Información
. X. Alcalá . Centro de Innovación e Servicios de Galicia (CIS)
10,45 Café
11,00 Inauguración da Exposición de Xoguetes Adaptados
11,20 Cibernética aplicada
J.L. M.. Sanchez. ( CIS ) . Ferrol
12,00 Presentación do Libro Blanco Atención de Temprana
Grupo de Atención Temprana (GAT)
13,00 O futuro dos nenos/as na sociedade da información
X. Fernandez Hermida . Escuela Superior de Telecomunicaciones da Universidade de Vigo
13,45 Comida . Recepción do Programa Inter
15,45 Aplicacions informáticas en atención temprana
V. Sivill . Fundación L’Espiga.. Barcelona
16,45 Café
17,15 OBRADOIROS SIMULTÁNEOS
PROGRAMA CLIC
Benxamín Salgado. Santiago
PROGRAMA ALBOR DE ACCESO AL ORDENADOR
P. Cantón , ATAM Telefónica. Madrid
XOGUETES ADAPTADOS .
M .Alvarez-Builla. Unidad de Motóricos S. Pedro de Visma . La Coruña
LOGOPEDIA ASISTIDA
Equipo del Colegio N.S. del Rosario. La Coruña
TIFLOTECNOLOXÍA
L. Peciña. Unidad Tiflotécnica de la ONCE
CRITERIOS DE CALIDAD EN A. TEMPRANA
Programa Inter. AGAT
19,15 INTERNET : Novas tecnoloxías e novos entornos de comunicación entre
profesionais
Felipe Retortillo . GENYSI . Responsable da lista Paidos-AT (RedIRIS)
Sábado 7 de Octubre
9,00 Programa de entrenamiento cognitivo Bright -Start
E. Vived, Asdown Huesca
11,00 Café
11,30 Buscando recursos en INTERNET
M. Diaz Regueiro.CEFOCOP Lugo.Director Inforensino
12,30 Materiais multimedia na educación intercultural
A. Romero, Chavós. Ferrol
13,00 Metodoloxia para avaliar o acceso os equipos informáticos
P. Cantón . ATAM Telefónica
14,00 Comida
15,30 Comunicacions
16,30 Café
16,45 Teleensino: A Experiencia do Programa “A Ponte”
María Jose Rodriguez. Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA)
17,30 Programa Novos Medios
Antonio Castelao y Consuelo Garcia
Dirección Xeral de Ordenación Educativa e Formación do Profesorado
19,15 Clausura

GUIA DAS XORNADAS
Temas
A Sociedade da Información
Multimedia: Utilidades educativas
Informática e atención temprana
Metodoloxía de acceso os ordenadores
Novos entornos de comunicación social
INTERNET
LIBRO BRANCO DE ATENCION TEMPRANA
Presentación en Galicia

Colaboraciones institucionales
**Concello de Ferrol
**IMSERSO . Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
**Xunta de Galicia..
CIS (Consellería de Industria)
DXOEFP (Consellería de Educación)
DXSS (Consellería Sanidade e Servicios Sociais)
**Real Patronato de Prevención y Atención a Personas con Minusvalía.
**CaixaGalicia
**Fundación Barrié

Lugar de celebración
Centro de Innovación e Servicios de Galicia .(CIS) Consellería de Industria .A Cabana . Ferrol
Criterios de selección
Educadores y Profesionales especializados en la Atención Temprana o en las Necesidades Educativas Especiales
Asociaciones de Padres , Empresas y Medios de comunicación, Estudiantes ,…
Homologado por la Consellería de Educación 26/04/00 (15 horas lectivas)

 

“II XORNADA INTERDISCIPLINAR” – VIGO 1999

Vigo2

14 e 15 de Maio de 1999

“EXPERIENCIAS E MÉTODOS DE COLABORACIÓN EN ATENCIÓN TEMPRANA.”

Atención Tempeáa en Europa, en España.

Atención Temperá en Galicia

ASOCIACIÓN GALEGA DE ATENCIÓN TEMPERÁ

GUIA DE LA JORNADA

Lugar de celebración:

Vigo: Salón de actos del Centro Cultural CAIXA VIGO
Organización:

Colaboraciónes:

Real Patronato de Prevención y de Atención a Persoanas con Minusvalía.
Consellería de Sanidade e Servicios Sociais. Xunta de Galicia.
Ayuntamiento de Vigo
Caixa Vigo
Arca Gabinete de Psicología
Asdownvigo- Asociación Síndrome de Down de Vigo :

“EXPERIENCIAS E METODOS DE COLABORACION EN ATENCION TEMPERA”
VENRES 14 DE MAIO

9 -9,45 Recepción e entrega de documentación

10,00 PRESENTACIÓN DAS XORNADAS
Presidente Cte. Organizador: D. Jose Cardama . Psicólogo. Vigo

10,15 OBRADOIRO 1 “ A Colaboración Interinstitucional “
Moderador : D. Jaime Ponte .Rehabilitador Infantil. Ferrol

10,20 Dña Vitoria Soriano . Axencia Europea de N. E. E. Bruselas
“Novas tendencias en Atención Temperá”

11,00 COLOQUIO

11,15 Cafe

11,45 Dña. Emi Millá . Psicóloga . Presidenta Asociación Profesionales Estimulación Precoz. Comunidad Valenciana
“ A coordinación sociosanitaria na Comunidade Valenciana ”

12,15 COLOQUIO

12,30 OBRADOIRO 2 : “ A Colaboración coa Familia ”
Moderador : D. Cándido Giraldez .Presidente Down Vigo
12,35 D. Antonio Villamarín . Presidente Down Galicia.
“Aprendizaxe Mutuo”
12,50 Dña Madó Cascallar . A. Social Fademga . Santiago
“Sobreprotección e desprotección”
13,05 Dña Socorro Ocampo. Neonatóloga H. Xeral . Vigo
“A protección das primeiras relacións”
13,20 Dña. Elena Piñeiro . Presidenta “Hoy por Mañana”. Vigo
“Necesidades informativas da familia”

13,35 COLOQUIO

14,00 COMIDA

15,45 COMUNICACIÓNS LIBRES
Moderadora : D. Luisa Cid . Psicóloga . Verín

17,15 OBRADOIRO 3 :“ Atención Temperá en Vigo. Recursos e necesidades”
Moderadora: Dña. Marta Rodriguez Lorenzo. Psicóloga. Santiago

D. Jose Perez Felpeto . Rehabilitador Infantil . UAT H. Xeral Vigo
Representante Centro San Rafael
Representante UAT San Xerónimo Emiliani (A Guarda)
Representante Gabinetes Privados

18,20 COLOQUIO

SÁBADO 15 DE MAIO

9,30 OBRADOIRO 4: “Métodos de coordinación de servicios ”
Moderadora: Dña Marisa Pendás. Psicomotricista . Ourense
9,35 Dña Maite Hernández Andreu . Pedagoga .
UAT Servicio de Neonatoloxia do Hospital Clínico San Carlos . Madrid
“Bases para un modelo de coordinación de servicios”

10,05 COLOQUIO

10,30 Café

11,00 OBRADOIRO 5: “Experiencias de intervención comunitaria”
Moderadora : Dña Elisa Martinez . Psicomotricista. A Coruña
11,05 Dña Carmen Cidre. Rehabilitadora Infantil. UAT Santiago
“A colaboración UAT Hospitalaria- Servicios de Area”
11,30 Dña Rosa Perez Cobeto. Pediatra A. Primaria . Ferrol
“Cooperación en atención primaria”
11,55 Equipo do STAND. Noia
“Atención a comunidade nun proxecto comarcal ”
12,20 Gabinete Arca.Vigo.
“Modelo de colaboración coa familia en Atención Temperá”
12,45 D. Elixio Domarco . Psicólogo . Equipos Orientación Educativa. Vigo
“Equipos Específicos e Departamentos de Orientación”
13,30 Clausura
Se entregará: El documento “Nuevas tendencias sobre Atención temprana en Europa”. En el caso de no estar disponible en esas fechas por problemas en la traducción, se enviará por correo más tarde.

 

I XORNADA INTERDISCIPLINAR, Santiago 1997

DibujoI Xornada

13 de Decembro de 1997
“A BOA PRÁCTICA EN ATENCIÓN TEMPERA”

Atención Temperá en España e Galicia

Conclusións do Programa Helios II

Santiago de Compostela

Sábado 13 de Decembro

9,30 Presentación e apertura :
Excmo. Sr. Conselleiro de Sanidade e Servicios Sociais

Real Patronato de Prevención y Atención a Personas con Minusvalía
D. Manuel García Viso

Ilmo. Sr. Vicerrector de Coordinación Universitaria da U. de Santiago
D. Carlos Gomez Reino

Ilma. Sra Concelleira de S. Sociais.
do Concello de Santiago
Dña. Mar Bernal

Presidente Down Compostela
D. Juan Jose Martinez Lopez

Presidente AGAT
D. Jaime Ponte

10,30 Conferencia :
“ Atención Temperá na Comunidade de Madrid: realidades organizativas actuales e perspectivas futuras “

D. Felipe Retortillo.Director de Programas de Atención Temperá da C. A. de Madrid. Psicólogo

11,15 Coloquio

11,30 Descanso e Café de benvida

12,00 Conferencia :
“A boa práctica en Integración Educativa. Conclusións de Helios II
Dña. Fátima da Gama Nogueira. Educadora infantil especializada. CRSS Norte . Braga

12,40 Coloquio

12,55 Conferencia :
“ A ordenación da Atención Temperá na Comunidade Autónoma Galega”
Ilma. Sra. Subdirectora Xeral do Programa de Asistencia Sociosanitario. Dña. María José Rubio Vidal

13,35 Coloquio

A tarde

16,00 Conferencia :
“A boa práctica en Atención Temperá. Conclusións de Helios II”
Dña. Conxa Bugié
Neuropediatra.Asociación Catalana de Atención Precoz

16,45 Coloquio

17,00 Clausura.

A partir das

17,30 Inicio A. Ordinaria AGAT

19,00 Final A. Ordinaria AGAT

Colaboracions

**Real Patronato de Prevención e Atención a Personas con Minusvalía.

**Consellería de Sanidade e Servicios Sociais.Xunta de Galicia.

**Universidade de Santiago

**Concello de Santiago

**CaixaGalicia

**Ortosur

**Ortopedia Lic

**E.O. Prim
Lugar de celebración : Salón de Actos da Consellería da Presidencia. Edificio San Caetano. Santiago

Dirixida a : Profesionais da Atención Temperá , Especialidades sanitarias ,Terapeutas infantis, Psicólogos e Pedagogos , Traballadores Sociais, Asociacións de Pais , Profesores de educación especial , Medios de comunicación especializados , Estudiantes,…

Forma e plazo de inscripción : Remitir o boletín adxunto por correo ou fax a Secretaría da Xornada acompañando certificación de ingreso bancario ,antes do 6 de Decembro.

Recoñecido de interés sanitario