Data: 04 marzo 2014

Documento Marco sobre Atención Temperá en Galicia

Asociación Galega de Atención Temperá

Asociación Galega de Atención Temperá

Deseño, debate e redacción do ”Documento Marco sobre Atención Temperá en Galicia” elaborado no ano 2005. Editado pola AGAT. Unha análise da situación en Galicia