Bolsa de traballoNoticias

AGAT SELECCIONA 2 PROFESIONAIS PARA O EQUIPO DE ATENCIÓN TEMPERÁ DO DEZA

3-11-2022

A Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT)

Para a UDIAF DEZA, servicio social comunitario específico de atención temperá radicado en Lalín, selecciona:  

2  PROFESIONAIS PARA O EQUIPO INTERDISCIPLINARIO

A Unidade forma parte da Rede Galega de Atención Temperá.

Está financiada pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia

O posto de traballo implica formar parte dun equipo interdisciplinario e realizar funcións de apoio a nenos/as de 0 a 6 anos e as súas familias.

Posibilidade de xornada completa (38,5h) e contrato indefinido tras período de proba.

Ofrécese un marco idóneo para a formación continua e o progreso no exercicio profesional no seo dunha unidade de alta cualificación técnica e dilatada experiencia profesional

Valóranse:

A formación/experiencia en desenvolvemento infantil, apoio familiar e Atención Temperá

A experiencia no ámbito 0-6 e no traballo coa infancia e familias.

As aptitudes persoais e relacionais

A capacidade de traballo en equipo

Requisitos:

Titulación de grao en calquera das seguintes: pedagoxía, psicopedagoxía, psicoloxía, logopedia, educación social, traballo social, maxisterio, enfermaría, terapia ocupacional, fisioterapia, medicina

Procedemento de selección: Méritos- Entrevista

Data límite para envío de CV: 18 de novembro, inclusive

Interesadas/os dirixir o seu CV a: prazasdeza@atenciontemprana.com, indicando teléfono e correo de contacto.

Tags: Bolsa de traballo, Noticias

Outras entradas

PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS PARA 2023 NA REDE GALEGA DE ATENCIÓN TEMPERÁ
CONVOCATORIA BIANUAL DE SUBVENCIÓNS A CONCELLOS PARA ATENCIÓN TEMPERÁ