Formación e cursosGalicia

AGAT CONVOCA O CURSO “PRIMEIRA ALIANZA: PROGRAMA PARA O FORTALECEMENTO DOS VÍNCULOS TEMPERÁS”

No marco dos programas de interese xeral para fin de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do IRPF 2022, xestionados pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia,  AGAT convoca, os vindeiros 9 e 10 de Novembro de 2023, na EGAP (Santiago de Compostela) unha formación sobre o fortalecemento dos vínculos  temperás, que será impartida polo equipo Primera Alianza. Instituto Universitario de la Familia. Universidade Pontificia de Comillas.

Dirixida aos profesionais da Rede Galega  de Atención Temperá.

CONTEXTUALIZACIÓN:

A seguridade nas relacións afectivas temperás promove a saúde mental das  crianzas e un mellor desenvolvemento. Adquirir as ferramentas de traballo necesarias para mellorar o vínculo entre pais/nais, e fillos/as, promover o desenvolvemento de capacidades parentais e aumentar a seguridade nas relacións, supón un importante factor de protección fronte ás adversidades futuras.

Primeira Alianza é un programa de intervención familiar, baseado na teoría do apego, cuxo obxectivo é fortalecer e/ou reparar a relación de apego entre menores de
1 a 6 anos e os seus coidadores primarios. O programa está deseñado especialmente para a súa utilización con familias onde existe un risco psicosocial que afecta á calidade da vinculación temperá. A súa metodoloxía convérteo nun programa baseado na experiencia, sinxelo de aplicar, e xerador de transformacións internas nos coidadores.

OBXECTIVOS:

 1. Capacitar ás participantes na avaliación das interaccións neno/a‐ coidador/a.
 2. Capacitar ás participantes na avaliación das representacións parentais que guían as prácticas de crianza.
 3. Capacitar ás participantes para o uso de videofeedback con pais e nais
 4. Capacitar ás participantes para o diálogo centrado no vínculo e o 
manexo terapéutico dos grupos de pais e nais.

CONTIDOS:

 • Primeira Alianza a vista de paxaro: que, para que serve, como se fai, con quen se fai, etc.
 • Avaliación da relación temperá (I): A lectura da Interacción
 • Avaliación da relación temperá (II): A lectura das representacións
 • Formulación de caso
 • Principios básicos da prevención familiar
 • Primeira Alianza: encadre e fases
 • Manexo terapéutico dos grupos
 • Construción de secuencias de videofeedback
 • Estratexias de intervención

HORAS DE FORMACIÓN: 15

DATAS E HORARIO:

9/11/23: de 09:00h-19:00h

10/11/23: de 09:00h-18:30h

RELATORES:

 • Carlos Pitillas Salvá: Doutor en Psicoloxía. Investigador no Instituto Universitario da Familia. Especialista en Psicoloxía Clínica Infanto-xuvenil e intervención familiar. Coordinador do Proxecto Primeira Alianza
 • Ana Berásategui Pedro-Vello: Doutora en Psicoloxía. Especialista en intervención Psicolóxica no campo de exclusión. Investigadora no Instituto Universitario da Familia.
 • Amaia Halty Barrutieta: Especialista en Psicoloxía Clínica infanto-xuvenil e en métodos de avaliación familiar. Investigadora no Instituto Universitario da Familia.

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PARTICIPANTES

NUMERO DE PRAZAS: 24

Formación gratuíta previa selección, baremación e distribución das prazas. Prégase non concorrer se non se compren os requisitos mínimos.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA OPTAR Á SELECCIÓN:

 1. Estar en posesión dunha titulación de grao esixible para traballar en Atención Temperá: psicoloxía, logopedia, pedagoxía, maxisterio, fisioterapia, terapia ocupacional, educación social, traballo social, etc.

 

 1. Estar traballando na actualidade na Rede Galega de Atención Temperá (RGAT)

 

 1. Contar cunha experiencia mínima de 1 ano traballado na Rede Galega de Atención Temperá (RGAT)

 

SELECCIÓN DAS CANDIDATAS:

Realizarase partindo dunha primeira listaxe por rigoroso orde de inscrición, seleccionando 1 participante por unidade/servizo diferente, de tal xeito que se consiga a participación do maior número de unidades/servizos da RGAT, ata cubrir o total de prazas.

CERTIFICACIÓN DO CURSO:

Imprescindible unha asistencia superior ao 75% das horas presenciais.

PRAZOS:

PUBLICACIÓN DA CONVOCATORIA – 26 de setembro

PRAZO DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES – do 2 de outubro (9:00 horas) ao 20 de outrubro de 2023 (inclusive) – WEB DA AGAT.

 1. Solicitude a través da web da AGAT https://atenciontemprana.com/contacto/. Cubrir os datos. No apartado asunto: curso “Primeira Alianza”. No apartado mensaxe: SAT no que esta traballando actualmente.
 2. Enviar certificado do tempo traballado por correo electrónico a formacion@atenciontemprana.com

PUBLICACIÓN DA LISTAXE DE SELECCIONADOS: 31/10/23

A comprobación de requisitos, listaxes e resolucións será realizada pola comisión de formación da AGAT.

Prégase compromiso en firme de asistencia, tendo en conta o carácter gratuíto e excepcional da formación.

 

 

 

 

Tags: Formación e cursos, Galicia

Outras entradas

COMEZA A 3ª EDICIÓN DO PROGRAMA INTRASERVIZOS
AS UDIAF INICIAN UN PROGRAMA DE DETECCIÓN E ATENCIÓN PRECOZ DO RISCO SOCIOEMOCIONAL