Bolsa de traballoNoticias

AGAT CONTRATA PSICOMOTRICISTA PARA ATENCIÓN TEMPERÁ NA UDIAF BERGANTIÑOS

30 -08 -2022

A Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT) precisa para a Unidade de Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar de Bergantiños, servicio social comunitario específico de atención temperá radicado en Carballo, un/unha PSICOMOTRICISTA

A Unidade forma parte da Rede Galega de Atención Temperá. Está financiada pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia mediante convenio.

O posto de traballo implica formar parte dun equipo interdisciplinario e realizar funcións como psicomotricista en apoio dos nenos de 0 a 6 anos e as súas familias.

Ofrécese xornada de traballo completa (38,5h) e contrato indefinido tras período de proba, flexibilidade horaria e apoio á formación continua. Ademais de valorarse a formación e experiencia previas en psicomotricidade, atención temperá e apoio a familias teranse en conta as aptitudes persoais e relacionales e a capacidade de traballo en equipo, esenciais neste traballo.

O posto de traballo ofrece un marco idóneo para o desenvolvemento e progreso do exercicio profesional no seo dunha unidade e unha asociación profesional cunha dilatada experiencia no sector

  • Contratación indefinida con período de proba
  • Xornada laboral a tempo completo (38,5 horas semana) e flexibilidade horaria
  • Requisitos: Formación/esperiencia en Psicomotricidade, formación/experiencia en Desenvolvemento Infantil e Atención Temperá
  • Outros méritos valorables: Experiencia no ámbito 0-6 e no traballo coa infancia e familias.

Procedemento de selección: Méritos- Entrevista

Data límite para envío de CV: 11 de setembro, inclusive

Interesadas/os dirixir o seu CV a: psmbergantinos@atenciontemprana.com, indicando teléfono e correo electrónico de contacto

Tags: Bolsa de traballo, Noticias

Outras entradas

O SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERÁ DE SARRIA VOLTARÁ LICITARSE
ELENA SUARÉZ E CARMEN POMAR, DIPUTADAS DO PARTIDO POPULAR VISITAN A UDIAF SALNÉS EN VILAGARCÍA DE AROUSA