Noticias

AGAT CONTRATA PSICOMOTRICISTA NA UDIAF BERGANTIÑOS

A Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT) precisa para a Unidade de Deselvolvemento Infantil e Apoio Familiar de Bergantiños, servicio social comunitario específico de atención temperá radicado en Carballo, un/unha PSICOMOTRICISTA

Contrato de substitución por baixa maternal

Xornada laboral a tempo completo de 1 de setembro de 2021 a 31 de marzo de 2022.

Requisitos: Formación/esperiencia en Psicomotricidade, formación/experiencia en Desenvolvemento Infantil e Atención Temperá

Outros méritos valorables: Experiencia no ámbito 0-6 e no traballo coa infancia e familias.

Procedemento de selección: Méritos- Entrevista

Data límite para envío de CV: 15 de xullo, inclusive

Interesadas/os dirixir o seu CV a: psmbergantinos@atenciontemprana.com

Indicar teléfono e correo electrónico de contacto

Tags: Noticias

Outras entradas

RELACIÓN SOLICITUDES SELECCIONADAS PARA CURSO ESCALA ADBB
ANUNCIAN A PRÓXIMA EDICIÓN DO MÁSTER EN ATENCIÓN TEMPERÁ PARA 2022 -2023