EspañaNoticias

16 DE XUÑO – DECLARACIÓN DA AGAT POLA MELLORA E A EQUIDADE DA ATENCIÓN TEMPERÁ

A FINANCIACIÓN DEBE SER EN FUNCIÓN DA POBOACIÓN A ATENDER. HAI SERVIZOS QUE RECIBEN VINTE VECES MAIS CARTOS POR NENO/A QUE OUTROS NOS QUE AS FAMILIAS SOPORTAN GRAVES DEMORAS E LISTAS DE ESPERA.

A ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA (XUNTA DE GALICIA) E LOCAL (FEGAMP E CONCELLOS) DEBEN GARANTIZAR A EQUIDADE NO ACCESO DOS NENOS E AS FAMILIAS AOS SERVIZOS, ASUMINDO A SÚA RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL

A CREACIÓN DOS SERVIZOS DE ATENCIÓN TEMPERÁ NON PODE ESTAR REXIDA POLA INSOLIDARIDADE ENTRE ADMINISTRACIÓNS, OU POLO ÁNIMO DE LUCRO, SE NON POLA EQUIDADE NO TRATO A TODOS OS NENOS/AS E AS SÚAS FAMILIAS

AGAT OFRECE TODA A SÚA EXPERIENCIA TÉCNICA NA DEFINICIÓN DOS CRITERIOS DE CALIDADE E DIMENSIONAMENTO DOS SERVIZOS.

A ATENCIÓN TEMPERÁ É UNA ACTIVIDADE PROFESIONAL COMPLEXA QUE PRECISA ESTABILIDADE POLA SÚA PROPIA NATUREZA RELACIONAL

A ATENCIÓN TEMPERÁ É UNHA RESPONSABILIDADE PÚBLICA. A PRIMEIRA INFANCIA É UN PERÍODO CRÍTICO PARA A VIDA PRESENTE E FUTURA. UN TEMPO QUE NON ADMITE DEMORAS

Tags: España, Noticias

Outras entradas

EXCELENTE VALORACIÓN DO PROGRAMA E CURSOS DE COMPETENCIAS BÁSICAS EN ATENCIÓN TEMPERÁ
APERTURA DA PREINSCRICIÓN NO MÁSTER EN DESENVOLVEMENTO INFANTIL E ATENCIÓN TEMPERÁ DA UDC