Quen Somos

AGAT é unha asociación interdisciplinaria constituida por profesionais galegos que traballan con nenos e nenas, con discapacidades, e coas súas familias, no territorio da nosa Comunidade Autónoma.

AGAT está integrada por profesionais galegas e galegos procedentes das distintas disciplinas implicadas na Atención Temperá tanto no campo Sanitario como no Psicosocial e Educativo: Psicólogos/as, Pediatras, Neuropediatras, Fisioterapeutas, Foniatras, Rehabilitadores/as Infantís, Terapeutas Ocupacionais, Logopedas, Pedagogos/as, Profesorado de Educación Especial, Traballadores/as Sociais, Psicomotricistas, etc.