Mapa Comarcal Necesidade AT

Neste enlace tedes acceso ao mapa de necesidades comarcais de Atención Temperá en Galicia, elaborado pola AGAT en Setembro de 2015.

MAPA NECESIDADES – AGAT – setembro 2015

E que esta resumido neste esquema, no que están sinaladas as comarcas nas que xa hai servizos de proximidade. O nº de nenos/as que figura sobre cada comarca é a demanda anual estimada de nenos que precisan AT