Documentación-subvencións-CONVOCATORIA-2018

NOVO-2018

EXTRACTO da Orde do 27 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos de atención temperá no marco da Rede galega de atención temperá, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento BS700A).

O diario oficial de Galicia DOG, recolle hoxe a convocatoria de subvencións a Concellos para a prestacion de servicios de atención temperá

A cuantía total é de 1.388.545 € en dous programas

O prazo temporal de financiación vai dende Novembro 2017 ata Outubro 2017 – 12 meses posibles en total

Subvenciónase 1 equipo de atención temperá interdisciplinario, formado por persoal propio ou concertado con entidades de iniciativa social

A cuantía é:

 • ata 8.100 €/mes para concellos individuais maiores de 10.000 hab.
 • ata 10.000 €/mes  para agrupacións, mancomunidades ou consorcios

 

Pódese consultar a Orde aquí AnuncioG0425-030418-0008_gl

 

E AQUÍ A DOCUMENTACIÓN NECESARIA – SOLICITUDES-CERTIFICACIÓNS E MEMORIAS

 1. ANEXO I-Solicitude
 2. ANEXO II-Certificación-sobre-acordo-e-datos
 3. ANEXO III-Equipo-atención-temperál
 4. ANEXO-IV-Memoria-descritiva-funcionamento-servizo
 5. ANEXO-V-Solicitude-pagamento
 6. ANEXO-VI- Certificación-condicións-execución
 7. ANEXO-VII- Certificación-horas-traballadas
 8. ANEXO-VIII-Datos-xerais-relación-atendidos
 9. ANEXO-IX-Ficha-individualizada-usuario
 10. ANEXO-X-Ficha-individualizada-seguimento

 

OUTROS MODELOS

 

BAREMO DE VALORACIÓN DE SOLICITUDES

Baremo de puntuación